Zgłoszenia robót


Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.2.360.2018
19‑03‑2018 11:56:08

Numer sprawy

AGP.6743.2.360.2018

Data zgłoszenia

16.03.2018 r.

Treść zgłoszenia

Przebudowa ciągu komunikacyjnego – dojazdowa droga wewnętrzna wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego pod adresem ul. Zubrzyckiego 12-18 w Świętochłowicach wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Decyzja sprzeciwu

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Inwestor

Gmina Świętochłowice

ul. Katowicka 54

41-600 Świętochłowice

Adres inwestycji

ul. Zubrzyckiego

dz. nr: 242/47, 292/49

jednostka ewidencyjna: 247601_1

obręb ewidencyjny: 247601_1.0002

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.1.181.2017
08‑02‑2018 13:25:39

Numer sprawy

AGP.6743.1.181.2018

Data zgłoszenia

08.02.2018 r.

Treść zgłoszenia

Budowa sieci cieplnej w rejonie ul. Krasickiego w Świętochłowicach,  w ramach projektu pn.:”Program likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji Śląsko – Dąbrowskiej” część XVII Świętochłowice III.

Decyzja sprzeciwu

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Inwestor

Tauron Ciepło Sp. z o. o.

ul. Grażyńskiego 49

40-126 Katowice

Adres inwestycji

ul. Krasickiego

dz. nr: 210/40, 600/40, 609/39, 1545/12, 1545/17, 1545/18

jednostka ewidencyjna: 247601_1

obręb ewidencyjny: 247601_1.0002

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenia robót AGP.6743.9.1649.2017
29‑12‑2017 12:11:51

Numer sprawy

AGP.6743.9.1649.2017

Data zgłoszenia

28.12.2017 r.

Treść zgłoszenia

Budowa sieci kablowej nN dla zasilania budynków oraz obiektów produkcyjno – usługowych przy ul. Sądowej 7 w Świętochłowicach.

Decyzja sprzeciwu

Wycofanie zgłoszenia

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

Adres inwestycji

ul. Sądowa

dz. nr: 1424, 1534/11, 898/6, 899/6, 1599, 753/6, 756/6, 757/6, 766/6

jednostka ewidencyjna: 247601_1

obręb ewidencyjny: 247601_1.0002

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.8.628.2017
15‑05‑2017 14:30:02

Numer sprawy

AGP.6743.8.628.2017

Data zgłoszenia

15.05.2017 r.

Treść zgłoszenia

Budowa kanalizacji ogólnospławnej Dz600 i wodociągu Dz160 ul. Śląska w Świętochłowicach.

Decyzja sprzeciwu

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Inwestor

Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Składowa 1

41-500 Chorzów

Adres inwestycji

ul. Śląska

dz. nr: 468/131, 545/131, 132, 3807, 481/111, 3805, 4173/4, 4274/2, 4280, 729/118, 730/118

jednostka ewidencyjna: 247601_1

obręb ewidencyjny: 247601_1.0003

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.7.608.2017
09‑05‑2017 14:45:04

Numer sprawy

AGP.6743.7.608.2017

Data zgłoszenia

08.05.2017 r.

Treść zgłoszenia

Budowa kanalizacji deszczowej w Świętochłowicach w rejonie ulicy Kolejowej.

Decyzja sprzeciwu

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Inwestor

Delta Trans Logistik Sp. z o. o.

ul. Chorzowska 118 - 120

41-605 Świętochłowice

Adres inwestycji

ul. Kolejowa

dz. nr: 1584/3, 528/189, 97/32, 132/32, 134/34, 136/36

jednostka ewidencyjna: 247601_1

obręb ewidencyjny: 247601_1.0002

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.6.524.2017
12‑04‑2017 12:17:25

Numer sprawy

AGP.6743.6.524.2017

Data zgłoszenia

10.04.2017 r.

Treść zgłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu budynków mieszkalnych (w zabudowie jednorodzinnej i bliźniaczej) w rejonie ul. Lotniczej w Świętochłowicach - ETAP I

Decyzja sprzeciwu

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Inwestor

Xenakis Development Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Wojska Polskiego 16

41-600 Świętochłowice

Adres inwestycji

ul. Lotnicza

dz. nr: 3116/6, 3116/11

jednostka ewidencyjna: 247601_1

obręb ewidencyjny: 247601_1.0001

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.5.304.2017
01‑03‑2017 11:27:04

Numer sprawy

AGP.6743.5.304.2017

Data zgłoszenia

28.02.2017 r.

Treść zgłoszenia

Budowa sieci wodociągowej o śr. 225 mm i dł. 1542,00 m i o śr. 160 mm i dł. 278,00 m w rejonie ulic Przemysłowej i Uroczysko w Świętochłowicach, w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 132/23, 137/23, 127/21, 993/188, 1227, 1581/2, 1581/1, 1582/6, 4139/4, 4139/3, 4139/2, 1098/177, 1649, 288/1, 999/188, 136/23, 683/73 i 1535.

Decyzja sprzeciwu

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Inwestor

Chorzowsko - Świętochłowicki Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Składowa 1

41-500 Chorzów

Adres inwestycji

ul. Uroczysko, ul. Przemysłowa

dz. nr: 132/23, 137/23, 127/21, 993/188, 1227, 1581/2, 1581/1, 1582/6, 4139/4, 4139/3, 4139/2, 1098/177, 1649, 288/1, 999/188, 136/23, 683/73, 1535

jednostka ewidencyjna: 247601_1

obręb ewidencyjny: 247601_1.0002 oraz 247601_1.0003

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.4.243.2017
20‑02‑2017 11:18:53

Numer sprawy

AGP.6743.4.243.2017

Data zgłoszenia

17.02.2017 r.

Treść zgłoszenia

Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 1538, 1583/1, 1583/2 przy ul. Uroczysko w Świętochłowicach.

Decyzja sprzeciwu

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Inwestor

Chorzowsko - Świętochłowicki Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Składowa 1

41-500 Chorzów

Adres inwestycji

ul. Uroczysko

dz. nr: 1538, 1583/1, 1583/2

jednostka ewidencyjna: 247601_1

obręb ewidencyjny: 247601_1.0002

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.3.170.2017
08‑02‑2017 10:56:17

Numer sprawy

AGP.6743.3.170.2017

Data zgłoszenia

07.02.2017 r.

Treść zgłoszenia

Wymian nawierzchni drogowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej na dz. nr 683/116 w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego.

Decyzja sprzeciwu

Wniosek wycofany przez Zgłaszającego dn. 13.02.2017 r.

Inwestor

von Schaewen Sp. z o. o.

ul. Wojska Polskiego 84e

41-600 Świętochłowice

Adres inwestycji

ul. Wojska Polskiego

dz. nr: 683/116

jednostka ewidencyjna: 247601_1

obręb ewidencyjny: 247601_1.0003

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.2.166.2017
08‑02‑2017 09:55:54

Numer sprawy

AGP.6743.2.166.2017

Data zgłoszenia

07.02.2017 r.

Treść zgłoszenia

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Świętochłowicach przy ul. Kolejowej.

Decyzja sprzeciwu

Decyzja sprzeciwu z dnia 28.02.2017 r.

Inwestor

Delta Trans Logistik Sp. z o. o.

ul. Chorzowska 118 - 120

41-605 Świętochłowice

Adres inwestycji

ul. Kolejowa

dz. nr: 136/36, 134/34, 132/32, 130/30, 95/30, 97/32, 528/189, 529/30, 1584/3

jednostka ewidencyjna: 247601_1

obręb ewidencyjny: 247601_1.0002

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Krakowczyk , w dniu:  15‑07‑2015 09:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  15‑07‑2015 09:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑04‑2018 09:18:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie