Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Obowiązek szkolny i nauki Jakub Antończyk 59903
2000 rok Daria Konieczna 59152
2005 rok Daria Konieczna 59144
Kontrole Daria Konieczna 59006
Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 Daria Konieczna 58953
URZĄD MIEJSKI Daria Konieczna 58496
szkoły Daria Konieczna 57828
oświadczenia majątkowe radnych Daria Konieczna 57616
Powołanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego Daria Konieczna 57507
Rejestr wniosków i opinii komisji stałych Rady Miejskiej Świętochłowice Adam Hadaś 56810
Zasady działania klubów radnych Daria Konieczna 56727
Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Kulik-Lachowicz Joanna Daria Konieczna 56686
inne placówki Jakub Antończyk 56647
Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej Daria Konieczna 56446
2005 rok Daria Konieczna 56359