Obwodowe Komisje Wyborcze

Informacje dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie zmiany składów Obwodowych Komisji Wyborczych

23‑05‑2014 11:57:00

Ponizej publikujemy treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice nr 218/2014 z dnia 23.05.2014 r., w sprawie zmiany składów Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych celem przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie zmiany składów Obwodowych Komisji Wyborczych

22‑05‑2014 10:27:00

Ponizej publikujemy treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice nr 214/2014 z dnia 22.05.2014 r., w sprawie zmiany składów Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych celem przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie wyznaczenia terminu pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

06‑05‑2014 10:31:07

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice o nr 188/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia terminu pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 - 25 powołanych na terenie miasta Świętochłowic celem przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

05‑05‑2014 16:15:00

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice o nr 187/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zasady zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

03‑04‑2014 15:00:51

Zgodnie z art 182 ustawy Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego powołuje Prezydent Miasta, spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców miasta Świętochłowice. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie pełnomocnikom komitetów wyborczych lub upoważnionym przez nich osobom pod warunkiem zarejestrowania w okręgu wyborczym na terenie którego funkcjonować będzie obwodowa komisja wyborcza, listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Lista zarejestrowanych komitetów wyborczych wraz z adresami ich stron internetowych dostępna jest na witrynie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej w zakładce "Wybory i referenda/Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014".

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na druku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy, lub upoważniona przez niego osoba zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej komisji. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach w Wydziale Obsługi Mieszkańców, ul. Katowicka 53, parter, pierwszy pokój po lewej stronie od wejscia. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 2 maja 2014 roku o godz 14:00.

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego zobowiązana jest dołączyć do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik Urzędu Miejskiego, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.

Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała w sprawie nalezności pieniężnych członków komisji wyborczych

19‑03‑2014 09:26:55
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Regulamin pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

17‑04‑2014 08:45:25

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych

18‑03‑2014 10:54:47

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zasady przekazywania meldunków frekwencyjnych

18‑03‑2014 10:52:47

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez obwodowe i rejonowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Tryb postępowania Komisji w głosowaniu korespondencyjnym

18‑03‑2014 10:34:03

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Sikorski tel.:32 3491 915 , w dniu:  18‑03‑2014 08:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Sikorski tel.:32 3491 915 , w dniu:  18‑03‑2014 08:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑03‑2014 08:37:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie