Spis wyborców

Informacje na temat spisu wyborców oraz zasad dopisania do spisu

Spis wyborców jest to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo wybierania.
Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza Prezydent Miasta Świętochłowice na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców (patrz: dopisanie do spisu wyborców).

Pomiędzy 21 a 8 dniem przed dniem wyborów, tj. pomiędzy 4 maja a 19 maja, każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 53, w Wydziale Obsługi Mieszkańców (Stanowisko Ewidencji Ludności), czy został w spisie uwzględniony.

Na pisemny wniosek (patrz: udostępnienie spisu wyborców) wyborcy Urząd Miejski udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Sikorski tel.:32 3491 915 , w dniu:  19‑03‑2014 10:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Sikorski tel.:32 3491 915 , w dniu:  19‑03‑2014 10:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑03‑2014 11:19:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie