Udostępnienie spisu wyborców

Informacja o zasadach udostępniania spisu wyborców

Zasady udostępniania spisu wyborców

19‑03‑2014 11:21:00

Pomiędzy 21 a 8 dniem przed dniem wyborów, tj. pomiędzy 4 maja a 19 maja, każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 53, w Wydziale Obsługi Mieszkańców (Stanowisko Ewidencji Ludności), czy został w spisie uwzględniony.

Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Sikorski tel.:32 3491 915 , w dniu:  19‑03‑2014 10:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Sikorski tel.:32 3491 915 , w dniu:  19‑03‑2014 10:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑03‑2014 10:36:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie