Głosowanie w wybranym lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych


Głosowanie w wybranym lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

28‑10‑2014 12:25:26

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy.
W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w dniu 12 listopada 2014 r.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. w dniu 17 października 2014 r.

UWAGA!

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej, wyrażonym w piśmie o nr ZPOW-703-249/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r., w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy, właściwej ze względu na miejsce jego zamieszkania, dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania .

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Sikorski tel.:32 3491 915 , w dniu:  04‑09‑2014 10:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Sikorski tel.:32 3491 915 , w dniu:  04‑09‑2014 10:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2014 10:27:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie