Tramwaje Śląskie S.A.


Podmiot

Tramwaje Śląskie S.A.

Adres

41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

Tel/fax

Tel. (32) 246-60-61 Fax. (32) 251-00-96

e-mail

ts@tram-silesia.pl

Nr KRS

0000145278

Kapitał zakładowy

147.208.320 zł

Ogólna liczba udziałów/akcji

14720832

Liczba udziałów/akcji gminy w Spółce

522.500

Wartość udziałów/akcji gminy w Spółce

5.225.000 zł

% udziału Gminy w Spółce

3,5 %

Zarząd

Bolesław Knapik - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Henryk Kolender - Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

Rada Nadzorcza

Piotr Uszok

Ewa Wrodarczyk

Mateusz Rykała

Grzegorz Janecki

Danuta Kamińska

Marcin Michalik

Przedmiot działalności spółki

- obróbka mechaniczna elementów metalowych,

- produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,

- produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,

- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,

- roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych,

- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

- przygotowanie terenu pod budowę,

- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,

- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,

- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z

wyłączeniem motocykli,

- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,

straganami i targowiskami.

 

Majątek i wynik finansowy na koniec 2019 r.

Suma bilansowa -  975 561 713,12 zł

Zysk netto -  1 190 309,13 zł

Majątek i wynik finansowy na koniec 2020 r.

Suma bilansowa -  1 269 296 570,77 zł

Zysk netto -  568 412,01 zł

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Patryk Achtelik
email: p.achtelik@radcy-prawni.com.pl
, w dniu:  04‑10‑2012 10:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Lucyna Cylok tel.:32 3491 942 fax: ahadas , w dniu:  04‑10‑2012 10:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2022 13:59:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie