OSOBY SŁABOSŁYSZĄCE I NIESŁYSZĄCE


Kontakt z Urzędem

Realizując postanowienia ustawy

o języku migowym i innych środkach komunikowania się [Dz.U.z 201 Ir. Nr 209, póz.1243] Urząd Miasta Świętochłowice informuje, iż będzie umawiać osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, na spotkania z tłumaczem języka migowego.

KROK 1
Wybierz preferowany przez siebie kontakt.

Osoba zainteresowana
załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza może wybrać jedną z form kontaktu:

  • e -mail pod adres : język_migowy@swietochlowice.pl
  • fax pod numer: 0323491 848 i dokonać zgłoszenia celem rezerwacji terminu załatwienia sprawy w Urzędzie

KROK 2
Po wyborze formy kontaktu należy wysłać zgłoszenie.


Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycję terminu spotkania (załatwienia sprawy)
  • krótkie określenie sprawy
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy, będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru e -maiła, faksu.

Termin umówienia spotkania będzie zależny od terminu dyspozycyjności tłumacza języka migowego.

O miejscu i terminie spotkania z tłumaczem osoba zainteresowana zostanie poinformowana w dniu rejestracji na adres e - mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

KROK 3
W wyznaczonym dniu i godzinie należy przybyć do Urzędu Miejskiego celem załatwienia sprawy urzędowej.

Informacja wytworzona przez:
Barbara Skawińska tel.:32 3491 848 , w dniu:  11‑06‑2012 08:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  11‑06‑2012 08:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2013 13:35:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie