Podaj aktualny stan wodomierza - podstrona
Fairplay_podstrona
BOK
Zgłoś awarie
Jak załatwić sprawę

Opłaty za wodę i ścieki

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Chorzowie

 działając na podstawie art. 24e ust 3. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180) oraz Decyzji nr GL.RET.070.7.2.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”

zamieszcza

zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wchodzące w życie z dniem 22.05.2018 r.

 

Taryfowe grupy odbiorców


l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1.

Grupa 1

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi mniej
niż 3,0 m3/h

2.

Grupa 2

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 3,0 m3/h
i mniej niż 6,0 m3/h

3.

Grupa 3

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 6,0 m3/h
i mniej niż 12,0 m3/h

4.

Grupa 4

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 12,0 m3/h
i mniej niż 24,0 m3/h

5.

Grupa 5

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 24,0 m3/h
i mniej niż 48,0 m3/h

6.

Grupa 6

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 48,0 m3/h
i mniej niż 96,0 m3/h

7.

Grupa 7

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 96,0 m3/h
i mniej niż 192,0 m3/h

8.

Grupa 8

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 192,0 m3/h
i mniej niż 364,0 m3/h

9.

Grupa 9

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 364,0 m3/h
i mniej niż 728,0 m3/h

10.

Grupa 10

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 728,0 m3/h
i mniej niż 1456,0 m3/h

11.

Grupa 11

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 1456,0 m3/h

12.

Grupa 12

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w lokalach w budynkach wielolokalowych rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy,

13.

Grupa 13

Odbiorcy usług tylko w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, których średnia dobowa sumy odprowadzanych ścieków wynosi mniej niż 200 m3 rozliczaniza miesięczny okres rozliczeniowy,

14.

Grupa 14

Odbiorcy usług tylko w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, których średnia dobowa sumy odprowadzanych ścieków wynosi co najmniej 200 m3 rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy,

15.

Grupa 15

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi mniej
niż 3,0 m3/h

16.

Grupa 16

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 3,0 m3/h
i mniej niż 6,0 m3/h

17.

Grupa 17

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 6,0 m3/h
i mniej niż 12,0 m3/h

18.

Grupa 18

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 12,0 m3/h
i mniej niż 24,0 m3/h

19.

Grupa 19

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 24,0 m3/h
i mniej niż 48,0 m3/h

 Ceny za dostarczoną wodę – okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Wszystkie grupy

cena za 1 m3

dostarczonej wody

zł/m3

5,39

5,82

Stawki opłat abonamentowych za dostarczoną wodę - okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019r.

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

9,85

 

 10,64

 

2.

Grupa 2

Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

21,70

 

 

23,44

 

 

3.

Grupa 3

Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

38,84

 

 

41,95

 

 

4.

Grupa 4

Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

75,92

 

 

81,99

 

 

5.

Grupa 5

Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

142,58

 

 

153,99

 

 

6.

Grupa 6

 Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

282,14

 

 

304,71

 

 

7.

Grupa 7

 Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

574,90

 

 

620,89

 

 

8.

Grupa 8

Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

1 192,71

 

 

1 288,13

 

 

9.

Grupa 9

 Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

2 196,97

 

 

2 372,73

 

 

10.

Grupa 10

 Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

4 826,57

 

 

5 212,70

 

 

11.

Grupa 11

Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

10 188,10

 

 

11 003,15

 

 

12.

Grupa 12

 Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

 

2,56

 

 

2,76

 

 

13.

Grupa 13

 Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

-

 

 

-

 

 

14.

Grupa 14

 Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

-

 

 

-

 

 

15.

Grupa 15

 Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

 

24,16

 

 

26,09

 

 

16.

Grupa 16

 Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

 

57,28

 

 

61,86

 

 

17.

Grupa 17

 Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

 

106,36

 

 

114,87

 

 

18.

Grupa 18

 Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

 

207,43

 

 

224,02

 

 

19.

Grupa 19

 Stawka opłaty abonamentowej -woda

 

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

 

410,60

 

 

443,45

 

 

Ceny za odprowadzone ścieki - okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Wszystkie grupy

cena za 1 m3       odprowadzonych ścieków

zł/m3

7,97

8,61

Stawki opłat abonamentowych za odprowadzone ścieki - okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

11,55

 

 

12,47

 

 

2.

Grupa 2

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

25,74

 

 

27,80

 

 

3.

Grupa 3

 

 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

46,91

 

 

50,66

 

 

4.

Grupa 4

 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

92,07

 

 

99,44

 

 

5.

Grupa 5

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

174,89

 

 

188,88

 

 

6.

Grupa 6

 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

346,76

 

 

374,50

 

 

7.

Grupa 7

 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

704,12

 

 

760,45

 

 

8.

Grupa 8

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

1 442,18

 

 

1 557,55

 

 

9.

Grupa 9

 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

2 686,94

 

 

2 901,90

 

 

10.

Grupa 10

 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 zł/miesiąc/odbiorcę

 

5 806,52

 

 

6 271,04

 

 

11.

Grupa 11

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

12 237,74

 

 

13 216,76

 

 

12.

Grupa 12

 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

 

2,56

 

 

2,76

 

 

13.

Grupa 13

 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

172,87

 

 

186,70

 

 

14.

Grupa 14

 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/miesiąc/odbiorcę

 

 

5 093,56

 

 

5 501,04

 

 

15.

Grupa 15

 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

 

29,28

 

 

31,62

 

 

 

16.

Grupa 16

 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

 

69,40

 

 

74,95

 

 

17.

Grupa 17

 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

 

130,59

 

 

141,04

 

 

18.

Grupa 18

 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

 

255,89

 

 

276,36

 

 

19.

Grupa 19

 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

 

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

 

507,52

 

 

548,12

 

 

 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki – okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.

a. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych za jeden kilogram substancji – okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.

Pozycja

Nazwa substancji

Stawka opłaty           w zł za 1kg substancji

Stawka opłaty              w zł za 1kg substancji

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

1

Rtęć(Hg)

      1 151,66   

      1 243,79   

2

Kadm (Cd)

      1 151,66   

      1 243,79   

3

Heksachlorocykloheksan (HCH)

      1 255,95   

      1 356,43   

4

Tetrachlorometan (CCl4)

      1 151,66   

      1 243,79   

5

Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1- hydroksybenzen i jego sole

      1 151,66   

      1 243,79   

6

Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna

      1 255,95   

      1 356,43   

7

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)

      1 255,95   

      1 356,43   

8

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)

      1 255,95   

      1 356,43   

9

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)

      1 255,95   

      1 356,43   

10

Heksachlorobenzen (HCB)

      1 151,66   

      1 243,79   

11

Heksachlorobutadien (HCBD)

      1 151,66   

      1 243,79   

12

Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)

      1 151,66   

      1 243,79   

13

1,2-dichloroetan (EDC)

      1 151,66   

      1 243,79   

14

Trichloroetylen (TRI)

      1 151,66   

      1 243,79   

15

Tetrachloroetylen (PER)

      1 151,66   

      1 243,79   

16

Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3,-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)

      1 151,66   

      1 243,79   

17

Zawiesiny

              4,87   

              5,26   

18

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)

            15,81   

            17,07   

19

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

            26,31   

            28,41   

20

Azot amonowy

            26,31   

            28,41   

21

Azot azotynowy

            26,31   

            28,41   

22

Fosfor ogólny

            26,31   

            28,41   

23

Chlorki

              4,87   

              5,26   

24

Siarczany

              4,87   

              5,26   

25

Siarczyny

            15,81   

            17,07   

26

Antymon

         863,43   

         932,50   

27

Arsen

         863,43   

         932,50   

28

Bar

         691,02   

         746,30   

29

Beryl

         691,02   

         746,30   

30

Bor

         691,02   

         746,30   

31

Cynk

         691,02   

         746,30   

32

Cyna

         691,02   

         746,30   

33

Chrom+6

         863,43   

         932,50   

34

Chrom ogólny

         691,02   

         746,30   

35

Kobalt

         691,02   

         746,30   

36

Miedź

         863,43   

         932,50   

37

Molibden

         691,02   

         746,30   

38

Nikiel

         863,43   

         932,50   

39

Ołów

         863,43   

         932,50   

40

Selen

         691,02   

         746,30   

41

Srebro

         863,43   

         932,50   

42

Tal

         691,02   

         746,30   

43

Tytan

         691,02   

         746,30   

44

Wanad

         691,02   

         746,30   

45

Chlor wolny

         863,43   

         932,50   

46

Chlor całkowity

         863,43   

         932,50   

47

Cyjanki związane

         691,02   

         746,30   

48

Cyjanki wolne

         863,43   

         932,50   

49

Fluorki

         263,25   

         284,31   

50

Siarczki

         863,43   

         932,50   

51

Rodanki

         460,65   

         497,50   

52

Fenole lotne (indeks fenolowy)

         460,65   

         497,50   

53

Węglowodory ropopochodne

         460,65   

         497,50   

54

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

         460,65   

         497,50   

55

Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe

      1 151,66   

      1 243,79   

56

Lotne związki chloroorganiczne (VOX)

         863,43   

         932,50   

57

Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)

         863,43   

         932,50   

58

Lotne węglowodory aromatyczne (BTX - Benzen, Toluen, Ksylen)

         863,43   

         932,50   

59

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

         460,65   

         497,50   

60

Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

         460,65   

         497,50   

61

Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych

      1 151,66   

      1 243,79   

62

Aldehyd mrówkowy

         691,02   

         746,30   

63

Akrylonitryl

         460,65   

         497,50   

64

Kaprolaktam

         460,65   

         497,50   

65

Suma surfaktantów anionowych i niejonowych

         460,65   

         497,50   

66

Azot ogólny

            26,31   

            28,41   

67

Azot azotanowy

            26,31   

            28,41   

68

Glin

            15,81   

            17,07   

69

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

            15,81   

            17,07   

70

Potas

            15,81   

            17,07   

71

Sód

            15,81   

            17,07   

72

Żelazo ogólne

            15,81   

            17,07   

73

Suma chlorków i siarczanów (Cl+ SO4)

              4,87   

              5,26   

b. Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnego odczynu pH wprowadzanych ścieków przemysłowych – okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.

 

 c. Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków przemysłowych – okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.

 

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

Decyzja GL.RET.070.7.2.2018
Taryfy za ścieki i wodę dot. decyzji GL.RET.070.7.2.2018
Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków dot. decyzji GL.RET.070.7.2.2018, cz. 1
Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków dot. decyzji GL.RET.070.7.2.2018, cz. 2

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Kubik 2018-05-22 09:26
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 4 osoby, dzisiaj odwiedziło nas 218 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 444 557 osób.