Oświadczenia majątkowe


Niniejszy katalog zawiera oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych przepisami prawa do ich złożenia.
 

Podstawa prawna.

  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920);
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 283);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 282).

Oświadczenia majątkowe podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji
o adresie zamieszkania oraz o miejscu położenia nieruchomości wskazanych w oświadczeniu.

Katalog osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych:

- Zastępcy Prezydenta Miasta,

- Skarbnik Miasta,

- Sekretarz Miasta,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną,

- osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.

Wyjątki

Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady Miasta - składają oświadczenia majątkowe Wojewodzie Śląskiemu.

Radni Rady Miejskiej - składają oświadczenia Przewodniczącemu Rady Miasta.

 

Pierwsze oświadczenie majątkowe osoba zobowiązana do jego złożenia składa w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko, zatrudnienia bądź uzyskania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

 

Kolejne oświadczenia majątkowe są składane co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego w 2 egzemplarzach - sporządzonych na drukach określonych w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. Nr 34 z 2003 r., poz. 282, 283, 284) wraz z 2 egzemplarzami kopii swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni (PIT) wraz z ewentualną korektą oraz wszystkimi załącznikami, które zostały złożone we właściwym urzędzie skarbowym.

 

Ostatnie oświadczenie majątkowe osoba zobowiązana do jego złożenia składa wg posiadanego stanu majątkowego na dzień odwołania ze stanowiska lub rozwiązaniu umowy o pracę.

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adrianna Brzęk , w dniu:  21‑12‑2009 14:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑08‑2021 10:41:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive