zagospodarowanie przestrzenne


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data i numer uchwały

Treść uchwały

Załączniki

L/393/21    25.11.2021

Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice.

uchwała z załącznikami

załącznik 3, załącznik 4załącznik 5, załącznik 6

XLV/488/14
14.02.2014

Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice.

załącznik1.1 załącznik1.2
załacznik2.1 załącznik2.2
załącznik3 załącznik4
załącznik5 załącznik6
załącznik7 załącznik8

 

 

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Granice miejscowych planów na planie miasta (mapa orientacyjna) do pobrania

Przejdź do GEOPORTAL MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

plany

Nr planu

Numer
i data uchwały

Treść
uchwały                                      

Data
ogłoszenia

Daty
obowiązywania

Stan prawny                      

Załączniki

1.

XXX/246/2001
22.02.2001

1. Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Krasickiego pomiędzy nieruchomościami od numeru 7 do 35.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2001.31.773
28.05.2001

od 12.06.2001
do 24.09.2012

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 19

-

2.

XXXII/263/2001
25.04.2001

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice-Gliwice, ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2001.44.1095
10.07.2001

od 25.07.2001
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plany nr 29, 35, 37

-

3.

IV/29/03
19.02.2003

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar fragmentu miasta Świętochłowice, dla terenów położonych na północ od ul. Chorzowskiej pomiędzy działkami o numerach 57/3, 61/6, 66/20, 123/2, 124/2, 148/2, liniami rozgraniczającymi planowanych ulic tranzytowych oraz istniejącym nasypem.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.41.1195
30.04.2003

od 15.05.2003 do 21.02.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 31

-

4.

X/91/2003
22.10.2003

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części dzielnicy Lipiny i części Piaśnik w granicach wyznaczonych przez pas Drogowej Trasy Średnicowej, granice administracyjne miasta (od zachodu), ulice: Chorzowską, Mickiewicza i odcinek łączący DTŚ z ulicą Mickiewicza (od wschodu).

Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.104.2757
27.11.2003

od 12.12.2003
do 10.07.2020

Nieobowiązujący
- uchylony przez plany nr 19 i 42

-

5.

X/92/2003
22.10.2003

5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice - Gliwice, ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta w obszarze jednostek E10-1, E19-2 oraz 304-D1/2-TKS/3.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.104.2758
27.11.2003

od 12.12.2003
do 21.02.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 29

-

6.

X/93/2003
22.10.2003

6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice-Gliwice ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta w obszarze jednostki E2/3.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.104.2759
27.11.2003

od 12.12.2003
do 21.05.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 29

-

7.

XXVII/238/2005
28.02.2005

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Ludwika Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w Świętochłowicach.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2005.38.1054
08.04.2005

od 09.05.2005
do 16.12.2019

Nieobowiązujący
- zmieniony przez plany nr 33 i 40

-

8.

XXXII/250/2005
30.03.2005

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie skrzyżowania Drogowej Trasy Średnicowej z ulicą Bytomską.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2005.65.1673
24.05.2005

od 24.06.2005
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37

-

9.

XXXII/251/2005
30.03.2005

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Kubiny i Rzecznej.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2005.65.1674
24.05.2005

od 24.06.2005
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37

-

10.

XLIII/318/06
25.01.2006

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Żołnierskiej i w rejonie zjazdu
z Drogowej Trasy Średnicowej.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2006.37.1064
27.03.2006

od 27.04.2006
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37

-

11.

IX/60/07
05.06.2007

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 3 w Świętochłowicach.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2007.140.2786
24.08.2007

od 24.09.2007 do 19.12.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan 35

-

12.

LVII/447/10
10.11.2010

12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w zakresie zmian w tekście dotyczących jednostki B3-03-OPF/TCM.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.10.170
13.01.2011

od 13.02.2011
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37

-

13.

VI/49/11
30.03.2011

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Ślęzan, Chropaczowską oraz granicą administracyjną miasta.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.144.2692
06.07.2011

od 6.08.2011
do 21.02.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 27

-

14.

VI/50/11
30.03.2011

14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowicka, Szpitalna, Żołnierska, Polna.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.144.2693
06.07.2011

od 6.08.2011
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37

-

15.

VIII/110/11
29.06.2011

15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w zakresie zmian tekstowych dla wyznaczonej jednostki A3.1 w rejonie ulicy Wojska Polskiego.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.185.3471
23.08.2011

od 7.09.2011
do 26.05.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 33

-

16.

X/130/11
31.08.2011

16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia miasta Świętochłowice przy ulicy Hutniczej 10, obejmującą działki o numerach: 1456/293, 1522/293.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.238.4018
05.10.2011

od 20.10.2011
do 21.02.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 29

-

17.

X/131/11
31.08.2011

17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowickiej i Kubiny.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.238.4019
05.10.2011

od 20.10.2011
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37

-

18.

XVIII/217/12
18.04.2012

18. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Wojska Polskiego.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.2527
21.06.2012

od 06.07.2012
do 26.05.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 33

-

19.

XXII/266/12
08.08.2012

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.3645
10.09.2012

od 25.09.2012

Obowiązujący
- częściowo zmieniony przez plany nr 36, 39, 41, 43 oraz zmianę planu nr 19.1

uchwała

mapa

19.1.

LI/414/18 06.07.2018

19.1.  Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska, zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/266/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2012 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Sla. z 2012 r., poz. 3645 z dnia 10 września
2012 r., w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem Uc24.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2018.4744 16.07.2018

od 31.07.2018

Obowiązujący
- łącznie z planem nr 19

uchwała

20.

XXIV/288/12
24.10.2012

20. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Szkolnej.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.4965
21.11.2012

od 06.12.2012
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37

-

21.

XXIV/289/12
24.10.2012

21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Chorzowską, Bytomską, Bieszczadzką, Sudecką i Stawową.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.5265
04.12.2012

od 04.01.2013
do 21.02.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 25

-

22.

LIII/559/14
18.08.2014

22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i Ceramicznej.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2014.4356
28.08.2014

 

Nieobowiązujący
- uchylony przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.43.2014 Wojewody Śląskiego
z dnia 25.09.2014 Dz.Urz.Woj. Sla.2014.4356 29.09.2014

-

23.

LIII/560/14
18.08.2014

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego
i Metalowców.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2014.4357
28.08.2014

 

Nieobowiązujący
- uchylony przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.46.2014 Wojewody Śląskiego
z dnia 25.09.2014  Dz.Urz.Woj.Sla. 2014.4357 29.09.2014

-

24.

V/32/15
28.01.2015

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej i Krasickiego.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.593 6.02.2015

od 21.02.2015

Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.9.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 06.03.2015 Dz.Urz.Woj.Sla.
2015.1528 16.03.2015,
- częściowo zmieniony przez plan nr 38

uchwała

rozstrzygnięcie
nadzorcze

25

V/33/15
28.01.2015

25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ-południe.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.594 6.02.2015

od 21.02.2015

Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.11.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 06.03.2015 Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.1529
16.03.2015,
- częściowo zmieniony przez zmianę planu 25.1

uchwała

rozstrzygnięcie
nadzorcze

25.1

LI/413/18
06.07.2018

25.1.Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ-południe, zatwierdzonego uchwałą Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Sla. z 2015 r., poz. 594 z dnia 6 lutego 2015 r., dla obszarów w rejonie ulic Sudeckiej i Stawowej

Dz.Urz.Woj.Sla. 2018.4743 16.07.2018

od 31.07.2018

Obowiązujący łącznie z planem nr 25

uchwała

26

V/34/15
28.01.2015

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zgody na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Komandra, Bukowej, Brzozowej i Granicznej.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.595 6.02.2015

od 21.02.2015

Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr
IFIII.4131.1.12.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 06.032015 Dz.Urz.Woj.Sla
2015.1530 16.03.2015

uchwała

rozstrzygnięcie
nadzorcze

27

V/35/15
28.01.2015

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w obszarze pomiędzy ulicą Bytomską a granicą administracyjną miasta

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.596 06.02.2015

od 21.02.2015

Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr
IFIII.4131.1.13.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 06.03.2015 Dz.Urz.Woj.Sla.
2015.1531 16.03.2015

uchwała

rozstrzygnięcie
nadzorcze

28

V/36/15
28.01.2015

28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Świdra.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.597 6.02.2015

od 21.02.2015

Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr
IFIII.4131.1.14.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 06.03.2015 Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.1532 16.03.2015

- częściowo zmieniony przez zmianę planu nr 28.1

uchwała

rozstrzygnięcie
nadzorcze

 

28.1

LXXI/559/23 25.05.2023

28.1 Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Świdra przyjętego Uchwałą nr V/36/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28.01.2015 r. Dz.Urz.Woj.Sla. 2023.4528 30.05.2023   Nieobowiązujący uchwała

29

V/37/15
28.01.2015

29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców oraz torami kolejowymi.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.598 6.02.2015

od 21.02.2015

Obowiązujący

uchwała

30

V/38/15
28.01.2015

30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami Bytomską, DTŚ oraz granicą administracyjną miasta.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.599 6.02.2015

od 9.03.2015

Obowiązujący

uchwała

31

V/39/15
28.01.2015

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.600 6.02.2015

od 21.02.2015

Obowiązujący
- częściowo zmieniony przez zmianę planu nr 31.1

uchwała

31.1

LI/411/18 06.07.2018

31.1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice w rejonie ulic Żelaznej i Chrobrego

Dz.Urz.Woj.Sla. 2018.4741 16.07.2018

od 31.07.2018

Obowiązujący łącznie z planem nr 31

uchwała

32

IX/76/15 29.04.2015

32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.2671 11.05.2015

 

Nieobowiązujący
- uchylony przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.29.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 29.05.2015 Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.3036 3.06.2015

 

33

IX/77/15 29.04.2015

33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i Ceramicznej.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.2672 11.05.2015

od 26.05.2015

Obowiązujący

uchwała

34

XV/141/15
25.11.2015

34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice pomiędzy ulicami: Bytomską, Uroczysko, Krasickiego oraz Drogową Trasą Średnicową.

Dz. Urz. Woj. Sla.2015.6232
04.12.2015

 

Nieobowiązujący
- uchylony przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.96.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 23.12.2015 Dz.Urz.Woj.Sla. 2016.215 08.01.2016

 

35

XV/142/15
25.11.2015

35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.6233
04.12.2015

od 19.12.2015

Obowiązujący

- częściowo zmieniony przez zmianę planu nr 35.1

uchwała

35.1 LXIII/496/22
27.10.2022
35.1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XV/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r. Dz.Urz.Woj.Sla.
2022.6876
03.11.2022
od 25.11.2022 Obowiązujący łącznie z planem nr 35

uchwała

rysunek

legenda

36

XIX/194/16
24.02.2016

36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice pomiędzy ulicami: Bytomską, Uroczysko, Krasickiego oraz Drogową Trasą Średnicową.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2016.1393
02.03.2016

od 17.03.2016

Obowiązujący

uchwała

37

XXV/231/16
19.09.2016

37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta

Dz.Urz.Woj.Sla. 2016.4953
04.10.2016

od 19.10.2016

Obowiązujący
- częściowo zmieniony przez zmianę planu nr 37.1

uchwała

37.1

LI/412/18
06.07.2018

37.1. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XXV/231/16 z dnia 19.09.2016 w zakresie części tekstowej

Dz.Urz.Woj.Sla. 2018.4742
16.07.2018

od 31.07.2018

Obowiązujący łącznie z planem nr 37

uchwała

38

XL/328/17
31.08.2017

38. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice ograniczonego ulicami:  Chorzowską, Bytomską, Krasickiego i Korfantego

Dz.Urz.Woj.Sla. 2017.4815
08.09.2017

od 23.09.2017

Obowiązujący

uchwała

39

XL/329/17
31.08.2017

39. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice położonego w rejonie ulicy Przemysłowej, linii kolejowej Katowice-Gliwice oraz granicy administracyjnej miasta

Dz.Urz.Woj.Sla. 2017.4816
08.09.2017

od 23.09.2017

do 28.11.2022

Nieobowiązujący

uchylony przez plan nr 43

uchwała

40

XXII/167/19
25.11.2019

40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Śląskiej, Wojska Polskiego oraz granicy administracyjnej miasta

Dz.Urz.Woj.Sla. 2019.8083
02.12.2019

od 17.12.2019

Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr
IFIII.4131.1.85.2019 Wojewody Śląskiego
z dnia 30.12.2019 Dz.Urz.Woj.Sla.
2020.52 03.01.2020

uchwała

rozstrzygnięcie nadzorcze

41

XXII/165/19
25.11.2019

41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Chorzowskiej i Przemysłowej

Dz.Urz.Woj.Sla. 2019.8081
02.12.2019

od 17.12.2019

Obowiązujący

uchwała

42

XXVIII/245/20
23.06.2020

42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta

Dz.Urz.Woj.Sla.
2020.5054
26.06.2020

od 11.07.2020

Obowiązujący

- częściowo zmieniony przez zmianę planu nr 42.1

uchwała

 

42.1 LXXI/558/23 25.05.2023 42.1 Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta przyjętego Uchwałą nr XXVIII/245/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020 r. Dz.U.Woj.Sla. 2023.4527 30.05.2023   Nieobowiązujący Uchwała
43 LXIII/495/22
27.10.2022
43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Świętochłowice  w rejonie ulic: Chorzowskiej, Przemysłowej, Drogowej Trasy Średnicowej oraz zachodniej granicy administracyjnej miasta. Dz.Urz.Woj.Sla.
2022.6969
07.11.2022
od 29.11.2022 Obowiązujący

uchwała

rysunek

legenda

 

PROJEKTY ZMIAN MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

Lp

Nazwa

Załącznik

Faza opracowania

Uwagi

1.

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta przyjętego Uchwałą nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19.09.2016 r., z późniejszymi zmianami.

uchwała o przystąpieniu

Przystąpienie do sporządzenia zmiany planu

UCHWAŁA NR LIV/438/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 marca 2022 r.

 

   

tekst - projekt rysunek 1a - projekt rysunek 1b - projekt rysunek 1c - projekt prognoza

Wyłożenie do publicznego wglądu od 03.04.2023 r. do 26.04.2023 r.  
2.

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe przyjętego Uchwałą nr V/39/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28.01.2015 r., z późniejszymi zmianami.

uchwała o przystąpieniu

 

Przystąpienie do sporządzenia zmiany planu

UCHWAŁA NR LIV/439/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 marca 2022 r.

 
    tekst - projekt rysunek - projekt prognoza Wyłożenie do publicznego wglądu od 03.04.2023 r. do 26.04.2023 r.  
3. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Świdra przyjętego Uchwałą nr V/36/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28.01.2015 r. uchwała o przystąpieniu

Przystąpienie do sporządzenia zmiany planu

UCHWAŁA NR LVII/454/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 kwietnia 2022 r.

 
    tekst - projekt rysunek - projekt Wyłożenie do publicznego wglądu od 03.04.2023 r. do 26.04.2023 r.  
4. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta przyjętego Uchwałą nr XXVIII/245/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020 r. uchwała o przystąpieniu

Przystąpienie do sporządzenia zmiany planu

UCHWAŁA NR LVII/455/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 
    tekst - projekt rysunek - projekt Wyłożenie do publicznego wglądu od 03.04.2023 r. do 26.04.2023 r.  

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Lp

Rodzaj postępowania

Zakres postępowania - treść wniosku

Załączniki

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej , w dniu:  28‑12‑2009 13:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑06‑2023 08:11:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive