Prawo miejscowe


Akty prawa miejscowego to przepisy wydawane ze względu na zróżnicowanie kraju. Ustanawiają je na podstawie upoważnień ustawowych wojewodowie, organy administracji niezespolonej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego.

Na tej stronie akty prawa miejscowego zostały zestawione w 6 grupach: s tatuty i regulaminy, zasady zarządu mieniem gminnym, przepisy porządkowe, zagospodarowanie przestrzenne, pomoc społeczna oraz pozostałe
Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  21‑12‑2009 13:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑12‑2009 13:15:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive