Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 6 października br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Badania densytometryczne - działania profilaktyczne dla mieszkańców Świętochłowic” przygotowanej przez Stowarzyszenie Koncept Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: - w Biuletynie Informacji Publicznej; - w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; - na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Forma zgłaszania uwag*: - korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice - osobiście, w Kancelarii Ogólnej Urzedu Miejskiego, ul. Katowicka 54. * Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.


Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2021 r. zadania własnego gminy z zakresu ochrony zdrowia.

12‑10‑2021 09:30:36
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie.pdf
12‑10‑2021 09:32:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
689KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik.doc
12‑10‑2021 09:32:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
887KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
8KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
8KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 37 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Inga Niedzielska
email: i.niedzielska@swietochlowice.pl tel.:ahadas
, w dniu:  21‑12‑2009 13:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2021 09:32:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive