zagospodarowanie przestrzenne


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data i numer uchwały

Treść uchwały

Załączniki

L/393/21    25.11.2021

Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice.

uchwała z załącznikami

załącznik 3, załącznik 4załącznik 5, załącznik 6

kierunki zagospodarowania - plansza zbiorcza

XLV/488/14
14.02.2014

Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice.

załącznik1.1 załącznik1.2
załacznik2.1 załącznik2.2
załącznik3 załącznik4
załącznik5 załącznik6
załącznik7 załącznik8

 

 

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Przejdź do GEOPORTAL MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

 

Nr planu

Numer
i data uchwały

Treść
uchwały                                      

Data
ogłoszenia

Daty
obowiązywania

Stan prawny                      

Załączniki

1.

XXX/246/2001
22.02.2001

1. Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Krasickiego pomiędzy nieruchomościami od numeru 7 do 35.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2001.31.773
28.05.2001

od 12.06.2001
do 24.09.2012

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 19

-

2.

XXXII/263/2001
25.04.2001

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice-Gliwice, ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2001.44.1095
10.07.2001

od 25.07.2001
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plany nr 29, 35, 37

-

3.

IV/29/03
19.02.2003

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar fragmentu miasta Świętochłowice, dla terenów położonych na północ od ul. Chorzowskiej pomiędzy działkami o numerach 57/3, 61/6, 66/20, 123/2, 124/2, 148/2, liniami rozgraniczającymi planowanych ulic tranzytowych oraz istniejącym nasypem.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.41.1195
30.04.2003

od 15.05.2003 do 21.02.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 31

-

4.

X/91/2003
22.10.2003

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części dzielnicy Lipiny i części Piaśnik w granicach wyznaczonych przez pas Drogowej Trasy Średnicowej, granice administracyjne miasta (od zachodu), ulice: Chorzowską, Mickiewicza i odcinek łączący DTŚ z ulicą Mickiewicza (od wschodu).

Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.104.2757
27.11.2003

od 12.12.2003
do 10.07.2020

Nieobowiązujący
- uchylony przez plany nr 19 i 42

-

5.

X/92/2003
22.10.2003

5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice - Gliwice, ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta w obszarze jednostek E10-1, E19-2 oraz 304-D1/2-TKS/3.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.104.2758
27.11.2003

od 12.12.2003
do 21.02.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 29

-

6.

X/93/2003
22.10.2003

6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice-Gliwice ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta w obszarze jednostki E2/3.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.104.2759
27.11.2003

od 12.12.2003
do 21.05.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 29

-

7.

XXVII/238/2005
28.02.2005

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Ludwika Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w Świętochłowicach.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2005.38.1054
08.04.2005

od 09.05.2005
do 16.12.2019

Nieobowiązujący
- zmieniony przez plany nr 33 i 40

-

8.

XXXII/250/2005
30.03.2005

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie skrzyżowania Drogowej Trasy Średnicowej z ulicą Bytomską.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2005.65.1673
24.05.2005

od 24.06.2005
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37

-

9.

XXXII/251/2005
30.03.2005

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Kubiny i Rzecznej.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2005.65.1674
24.05.2005

od 24.06.2005
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37

-

10.

XLIII/318/06
25.01.2006

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Żołnierskiej i w rejonie zjazdu
z Drogowej Trasy Średnicowej.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2006.37.1064
27.03.2006

od 27.04.2006
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37

-

11.

IX/60/07
05.06.2007

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 3 w Świętochłowicach.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2007.140.2786
24.08.2007

od 24.09.2007 do 19.12.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan 35

-

12.

LVII/447/10
10.11.2010

12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w zakresie zmian w tekście dotyczących jednostki B3-03-OPF/TCM.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.10.170
13.01.2011

od 13.02.2011
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37

-

13.

VI/49/11
30.03.2011

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Ślęzan, Chropaczowską oraz granicą administracyjną miasta.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.144.2692
06.07.2011

od 6.08.2011
do 21.02.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 27

-

14.

VI/50/11
30.03.2011

14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowicka, Szpitalna, Żołnierska, Polna.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.144.2693
06.07.2011

od 6.08.2011
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37

-

15.

VIII/110/11
29.06.2011

15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w zakresie zmian tekstowych dla wyznaczonej jednostki A3.1 w rejonie ulicy Wojska Polskiego.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.185.3471
23.08.2011

od 7.09.2011
do 26.05.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 33

-

16.

X/130/11
31.08.2011

16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia miasta Świętochłowice przy ulicy Hutniczej 10, obejmującą działki o numerach: 1456/293, 1522/293.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.238.4018
05.10.2011

od 20.10.2011
do 21.02.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 29

-

17.

X/131/11
31.08.2011

17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowickiej i Kubiny.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.238.4019
05.10.2011

od 20.10.2011
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37

-

18.

XVIII/217/12
18.04.2012

18. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Wojska Polskiego.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.2527
21.06.2012

od 06.07.2012
do 26.05.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 33

-

19.

XXII/266/12
08.08.2012

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.3645
10.09.2012

od 25.09.2012

Obowiązujący
- częściowo zmieniony przez plany nr 36, 39, 41, 43 oraz zmianę planu nr 19.1

uchwała

mapa

tekst jednolity

19.1.

LI/414/18 06.07.2018

19.1.  Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska, zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/266/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2012 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Sla. z 2012 r., poz. 3645 z dnia 10 września
2012 r., w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem Uc24.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2018.4744 16.07.2018

od 31.07.2018

Obowiązujący
- łącznie z planem nr 19

uchwała

tekst jednolity

20.

XXIV/288/12
24.10.2012

20. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Szkolnej.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.4965
21.11.2012

od 06.12.2012
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37

-

21.

XXIV/289/12
24.10.2012

21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Chorzowską, Bytomską, Bieszczadzką, Sudecką i Stawową.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.5265
04.12.2012

od 04.01.2013
do 21.02.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 25

-

22.

LIII/559/14
18.08.2014

22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i Ceramicznej.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2014.4356
28.08.2014

 

Nieobowiązujący
- uchylony przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.43.2014 Wojewody Śląskiego
z dnia 25.09.2014 Dz.Urz.Woj. Sla.2014.4356 29.09.2014

-

23.

LIII/560/14
18.08.2014

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego
i Metalowców.

Dz.Urz.Woj.Sla.
2014.4357
28.08.2014

 

Nieobowiązujący
- uchylony przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.46.2014 Wojewody Śląskiego
z dnia 25.09.2014  Dz.Urz.Woj.Sla. 2014.4357 29.09.2014

-

24.

V/32/15
28.01.2015

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej i Krasickiego.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.593 6.02.2015

od 21.02.2015

Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.9.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 06.03.2015 Dz.Urz.Woj.Sla.
2015.1528 16.03.2015,
- częściowo zmieniony przez plan nr 38

uchwała

rozstrzygnięcie
nadzorcze

25

V/33/15
28.01.2015

25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ-południe.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.594 6.02.2015

od 21.02.2015

Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.11.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 06.03.2015 Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.1529
16.03.2015,
- częściowo zmieniony przez zmianę planu 25.1

uchwała

rozstrzygnięcie
nadzorcze

tekst jednolity

25.1

LI/413/18
06.07.2018

25.1.Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ-południe, zatwierdzonego uchwałą Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Sla. z 2015 r., poz. 594 z dnia 6 lutego 2015 r., dla obszarów w rejonie ulic Sudeckiej i Stawowej

Dz.Urz.Woj.Sla. 2018.4743 16.07.2018

od 31.07.2018

Obowiązujący łącznie z planem nr 25

uchwała

tekst jednolity

26

V/34/15
28.01.2015

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zgody na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Komandra, Bukowej, Brzozowej i Granicznej.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.595 6.02.2015

od 21.02.2015

Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr
IFIII.4131.1.12.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 06.032015 Dz.Urz.Woj.Sla
2015.1530 16.03.2015

uchwała

rozstrzygnięcie
nadzorcze

27

V/35/15
28.01.2015

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w obszarze pomiędzy ulicą Bytomską a granicą administracyjną miasta

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.596 06.02.2015

od 21.02.2015

Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr
IFIII.4131.1.13.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 06.03.2015 Dz.Urz.Woj.Sla.
2015.1531 16.03.2015

uchwała

rozstrzygnięcie
nadzorcze

28

V/36/15
28.01.2015

28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Świdra.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.597 6.02.2015

od 21.02.2015

Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr
IFIII.4131.1.14.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 06.03.2015 Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.1532 16.03.2015

- częściowo zmieniony przez zmianę planu nr 28.1

uchwała

rozstrzygnięcie
nadzorcze

tekst jednolity

28.1

LXXI/559/23 25.05.2023

28.1 Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Świdra przyjętego Uchwałą nr V/36/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28.01.2015 r. Dz.Urz.Woj.Sla. 2023.4528 30.05.2023 od 21.06.2023 obowiązujący

uchwała

tekst jednolity

29

V/37/15
28.01.2015

29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców oraz torami kolejowymi.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.598 6.02.2015

od 21.02.2015

Obowiązujący

uchwała

30

V/38/15
28.01.2015

30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami Bytomską, DTŚ oraz granicą administracyjną miasta.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.599 6.02.2015

od 9.03.2015

Obowiązujący

uchwała

31

V/39/15
28.01.2015

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.600 6.02.2015

od 21.02.2015

Obowiązujący
- częściowo zmieniony przez zmianę planu nr 31.1 i 31.2

uchwała

tekst jednolity

31.1

LI/411/18 06.07.2018

31.1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice w rejonie ulic Żelaznej i Chrobrego

Dz.Urz.Woj.Sla. 2018.4741 16.07.2018

od 31.07.2018

Obowiązujący łącznie z planem nr 31

uchwała

tekst jednolity

31.2 LXXII//573/23 26.06.2023 31.2 Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe przyjętego Uchwałą nr V/39/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28.01.2015 r., z późniejszymi zmianami. Dz.Urz.Woj.Sla. 2023.5449 07.07.2023 od 29.07.2023 Obowiązujący łącznie z planem nr 31

uchwała

tekst jednolity

32

IX/76/15 29.04.2015

32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.2671 11.05.2015

 

Nieobowiązujący
- uchylony przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.29.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 29.05.2015 Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.3036 3.06.2015

 

33

IX/77/15 29.04.2015

33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i Ceramicznej.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.2672 11.05.2015

od 26.05.2015

Obowiązujący

uchwała

34

XV/141/15
25.11.2015

34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice pomiędzy ulicami: Bytomską, Uroczysko, Krasickiego oraz Drogową Trasą Średnicową.

Dz. Urz. Woj. Sla.2015.6232
04.12.2015

 

Nieobowiązujący
- uchylony przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.96.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 23.12.2015 Dz.Urz.Woj.Sla. 2016.215 08.01.2016

 

35

XV/142/15
25.11.2015

35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.6233
04.12.2015

od 19.12.2015

Obowiązujący

- częściowo zmieniony przez zmianę planu nr 35.1

- uchylono zał. nr 1 (rysunek planu), zastąpiono go zał. nr 1 do planu 35.1

uchwała

tekst jednolity

35.1 LXIII/496/22
27.10.2022
35.1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XV/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r. Dz.Urz.Woj.Sla.
2022.6876
03.11.2022
od 25.11.2022 Obowiązujący łącznie z planem nr 35

uchwała

rysunek

legenda

tekst jednolity

36

XIX/194/16
24.02.2016

36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice pomiędzy ulicami: Bytomską, Uroczysko, Krasickiego oraz Drogową Trasą Średnicową.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2016.1393
02.03.2016

od 17.03.2016

Obowiązujący

uchwała

37

XXV/231/16
19.09.2016

37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta

Dz.Urz.Woj.Sla. 2016.4953
04.10.2016

od 19.10.2016

Obowiązujący
- częściowo zmieniony przez zmianę planu nr 37.1 i 37.2

uchwała

rysunek

tekst jednolity

37.1

LI/412/18
06.07.2018

37.1. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XXV/231/16 z dnia 19.09.2016 w zakresie części tekstowej

Dz.Urz.Woj.Sla. 2018.4742
16.07.2018

od 31.07.2018

Obowiązujący łącznie z planem nr 37 i 37.2

uchwała

tekst jednolity

37.2 LXXII//572/23 26.06.2023 37.2 Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta przyjętego Uchwałą nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19.09.2016 r., z późniejszymi zmianami. Dz.Urz.Woj.Sla. 2023.5448 07.07.2023 od 29.07.2023 Obowiązujący łącznie z planem nr 37 i 37.1

uchwała

tekst jednolity

38

XL/328/17
31.08.2017

38. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice ograniczonego ulicami:  Chorzowską, Bytomską, Krasickiego i Korfantego

Dz.Urz.Woj.Sla. 2017.4815
08.09.2017

od 23.09.2017

Obowiązujący

uchwała

39

XL/329/17
31.08.2017

39. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice położonego w rejonie ulicy Przemysłowej, linii kolejowej Katowice-Gliwice oraz granicy administracyjnej miasta

Dz.Urz.Woj.Sla. 2017.4816
08.09.2017

od 23.09.2017

do 28.11.2022

Nieobowiązujący

uchylony przez plan nr 43

uchwała

40

XXII/167/19
25.11.2019

40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Śląskiej, Wojska Polskiego oraz granicy administracyjnej miasta

Dz.Urz.Woj.Sla. 2019.8083
02.12.2019

od 17.12.2019

Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr
IFIII.4131.1.85.2019 Wojewody Śląskiego
z dnia 30.12.2019 Dz.Urz.Woj.Sla.
2020.52 03.01.2020

uchwała

rozstrzygnięcie nadzorcze

41

XXII/165/19
25.11.2019

41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Chorzowskiej i Przemysłowej

Dz.Urz.Woj.Sla. 2019.8081
02.12.2019

od 17.12.2019

Obowiązujący

uchwała

42

XXVIII/245/20
23.06.2020

 

 

42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta

Dz.Urz.Woj.Sla.
2020.5054
26.06.2020

 

 

od 11.07.2020

 

 

 

Obowiązujący

- częściowo zmieniony przez zmianę planu nr 42.1

 

uchwała

tekst jednolity

 

 

42.1 LXXI/558/23 25.05.2023 42.1 Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta przyjętego Uchwałą nr XXVIII/245/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020 r. Dz.U.Woj.Sla. 2023.4527 30.05.2023 od 21.06.2023 obowiązujący

Uchwała

tekst jednolity

43 LXIII/495/22
27.10.2022
43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Świętochłowice  w rejonie ulic: Chorzowskiej, Przemysłowej, Drogowej Trasy Średnicowej oraz zachodniej granicy administracyjnej miasta. Dz.Urz.Woj.Sla.
2022.6969
07.11.2022
od 29.11.2022 Obowiązujący

uchwała

rysunek

legenda

 

PROJEKTY ZMIAN MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

Lp

Nazwa

Załącznik

Faza opracowania

Uwagi

1.

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i Ceramicznej przyjętego Uchwałą nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r.

uchwała o przystąpieniu

Przystąpienie do sporządzenia zmiany planu

UCHWAŁA NR LXXII/574/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 czerwca 2023 r.

 
2. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta przyjętego Uchwałą nr XXVIII/245/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020 r., z późniejszymi zmianami uchwała o przystąpieniu

Przystąpienie do sporządzenia zmiany planu

UCHWAŁA  NR LXXII/575/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 czerwca 2023 r.

 
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Chorzowskiej, Bytomskiej, DTŚ oraz zachodniej granicy administracyjnej miasta uchwała o przystąpieniu

Przystąpienie do sporządzenia zmiany planu

UCHWAŁA NR  LXXII/576/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 czerwca 2023 r.

 
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Świętochłowice w rejonie ulic Śląskiej i Metalowców, torów kolejowych oraz południowo - wschodniej granicy administracyjnej miasta uchwała o przystąpieniu

Przystąpienie do sporządzenia zmiany planu

UCHWAŁA NR LXXIV/595/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 września 2023 r.

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Lp

Rodzaj postępowania

Zakres postępowania - treść wniosku

Załączniki

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej , w dniu:  28‑12‑2009 13:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2024 09:48:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive