Katastrofy kolejowe


WYSTĘPUJĄ STOSUNKOWO RZADKO. JEDNAK OLBRZYMIA ILOŚĆ PRZEWOŻONYCH PASAŻERÓW, WIELKOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ NIEBEZPIECZNYCH ŁADUNKÓW (CHEMICZNE, TOKSYCZNE, ŁATWOPALNE I INNE) ZWIĘKSZAJĄ SKALĘ I ROZMIAR ZAGROŻEŃ, KTÓRE W RÓWNEJ MIERZE MOGĄ DOTKNĄĆ PASAŻERÓW JAK I MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI W POBLIŻU SZLAKÓW KOLEJOWYCH

DO PODSTAWOWYCH ZASAD NALEŻY:


  • powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe),
  • udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń,
  • stosowanie się do poleceń służb ratowniczych,
  • oddalić się jak najszybciej, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji lub wybuchu,
  • ostrzeganie innych przypadkowych świadków zdarzenia,
  • jeśli byłeś uczestnikiem katastrofy nie opuszczaj miejsca zdarzenia bez przebadania przez lekarza, ponieważ skutki mogą się ujawnić dopiero po kilku godzinach.
Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  13‑01‑2010 21:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 21:44:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive