RADA MIEJSKA


Rada Miejska

Zgodnie z art. 11 ustawy o samorządzie mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. Organami gminy są: rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta). "Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej" (art. 15 ustawy). Artykuł 11b ustawy stanowi, że działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

W tej części Biuletynu zamieszczono informacje o radzie miejskiej, radnych, dokumentację pracy Rady i komisji, rejestr uchwał Rady Miejskiej. Aby do nich dotrzeć, należy wybrać odpowiednią opcję z lewego menu, a następnie odnośnik (link) powyżej tego objaśnienia. Poniżej zamieszczono odnośniki do informacji ogólnych o razie miejskiej.

Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  21‑12‑2009 12:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  21‑12‑2009 12:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑12‑2009 12:32:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie