DODATEK WĘGLOWY


Informacja dla mieszkańców Świętochłowic w sprawie dodatku węglowego wprowadzonego ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zadanie związane z przyznawaniem ww. świadczenia dla mieszkańców Świętochłowic realizowane jest przez Urząd Miejski w Świętochłowicach.

Wysokość dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych. Dodatek wypłacany jest jednorazowo dla danego gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w jednej
ze wskazanych form:

- elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),

-  w formie papierowej w siedzibie tut. Urzędu, Kancelaria Ogólna, pok. 1 (niski parter).

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Wnioski złożone po terminie, tj. po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego przesyłana jest na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku natomiast, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wnioskodawca ma możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego w siedzibie tut. Urzędu, Wydział Organizacyjny, pok. 315.

Dodatkowe informacje w sprawie dodatku węglowego można uzyskać pod numerem tel. 32 3491-848.

W celu zweryfikowania złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków należy kontaktować się pod nr tel. 32 3491-882/880.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Violetta Pradela
email: vpradela@swietochlowice.pl
, w dniu:  19‑08‑2022 11:01:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  19‑08‑2022 11:01:58
Data ostatniej aktualizacji:
22‑08‑2022 08:44:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie