Urząd Miejski w Świętochłowicach
Search:
zagospodarowanie przestrzenne


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data i numer uchwały
Treść uchwały
Załączniki do uchwały
XLV/488/14
14.02.2014
Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice
załącznik1.1  załącznik1.2
załacznik2.1  załącznik2.2
załącznik3  załącznik4
załącznik5  załącznik6
załącznik7  załącznik8

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plany aktualne do pobrania
Plany orientacyjne do pobrania

Spis aktualnych planów

Lp

Data i numer uchwały

Treść uchwały

Numer dziennika urzędowego

Załącznik tekstowy i graficzny

1.

XXII/266/12

08.08.2012 r.

uchwała w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicow, Bytomska, Krasckiego, Mickiewicza, Chorzowska

poz. 3645 z dnia 10 września 2012 r. (wejście w życie 25.09.2012 r.)


tekst

rysunek

2.

XXXII/263/2001

25.04.2001r.

uchwała w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice - Gliwice, ul. Metalowców, ul. Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta

Nr  44 poz. 1095 z dnia 10  lipca 2001r.

plik1 plik2
plik3 plik4

3.

IV/29/03

19.02.2003r.

uchwała w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar fragmentu miasta Świętochłowice, dla terenów położonych na północ od ul. Chorzowskiej pomiędzy działkami o numerach 57/3, 61/6, 66/20, 123/2, 124/2, 148/2 liniami rozgraniczającymi planowanych ulic tranzytowych oraz istniejącym nasypem

Nr 41 poz. 1195 z dnia 30 kwietnia 2003r.

plik1 plik2

4.

X/91/2003

22.10.2003r.

uchwała w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części dzielnicy Lipiny  i części Piaśnik  w granicach wyznaczonych przez pas Drogowej Trasy Średnicowej, granice administracyjne miasta (od zachodu), ulice: Chorzowską, Mickiewicza i odcinek łączący DTŚ           z ulicą Mickiewicza (od wschodu)

Nr 104 poz. 2757 z dnia 27 listopada 2003r.plik1 rysunek

5.

X/92/2003

22.10.2003r.

uchwała w sprawie przyjęcia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice - Gliwice,           ul. Metalowców, ul. Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta w obszarze jednostek E10/01 E19/02, oraz 304-D1/2TKS2/3

Nr 104 poz. 2758 z dnia 27 listopada 2003r.

plik1 plik2

6.

X/93/2003

22.10.2003r.

uchwała w sprawie przyjęcia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice - Gliwice,          ul. Metalowców, ul. Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta w obszarze jednostki E2/3

Nr 104 poz. 2759 z dnia 27 listopada 2003r.

plik1 plik2

7.

XXXI/238/2005

28.02.2005r.

uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta,  ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Ludwika Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona

DZ.U. woj. śląskiego nr 38 poz. 1054 z dnia 08.04.2005r.

plik1 plik2

8.

XXXII/251/2005

30.03.2005r.

uchwała w sprawie  przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie ulic Kubiny i Rzecznej, jak na załączniku graficznym

DZ.U. woj. Śląskiego nr 65 poz. 1674 z dnia 24.05.2005r.

plik1 plik2

9.

XXXII/250/2005

30.03.2005r.

uchwała w sprawie  przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie skrzyżowania Drogowej Trasy Średnicowej z ulicą Bytomską, jak na załączniku graficznym

DZ.U. woj. Śląskiego nr 65 poz. 1673 z dnia 24.05.2005r.

plik1 plik2

10.

XLIII/318/06

25.01.2006r.

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Żołnierskiej i w rejonie zjazdu z Drogowej trasy Średnicowej

DZ.U. woj. Śląskiego nr 37 poz. 1064 z dnia 25.01.2006r.

plik1 plik2

11.

IX/60/07

05.06.2007r.

uchwała w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 3 w Świętochłowicach

DZ.U. woj. Śląskiego nr 140 poz. 2786  z dnia 24.08.2007r.

plik1 plik2

12.

LVII/447/10
10.11.2010

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w zakresie zmian w tekście dotyczących jednostki B3-03-OPF/TCM

DZ. Urz. Woj. Śląskiego nr 10 poz. 170 z dnia 13 stycznia 2011r

plik1

       13.

VI/50/11 30.03.2011

Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowicka, Szpitalna, Żołnierska, Polna

DZ.Urz. woj. śląskiego nr 144 poz. 2693 z dnia 6.07.2011r.

        14.

VI/49/11 30.03.2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Ślęzan i  Chropaczowską oraz granicą administracyjną miasta

DZ.Urz. woj. śląskiego nr 144 poz. 2692 z dnia 6.07.2011r.

         15.

VIII/110/11 29.06.2011

Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnia granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w zakresie zmian tekstowych dla wyznaczonej jednostki A3.1 w rejonie ulicy Wojska Polskiego

DZ.Urz. woj. śląskiego nr 185 poz. 3471 z dnia 23.08.2011r.


tekst

16.

X/130/11   31.08.2011

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia miasta Świętochłowice przy ulicy Hutniczej 10, obejująca działki  numerach: 1456/293, 1522/23

DZ.Urz. woj.śląskiego nr 238 poz. 4018 z dnia 05.10.2011r. (wejście w życie 20.10.2011r.)

17.

X/131/11 31.08.2011

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowickiej i Kubiny

DZ.Urz. woj. śląskiego nr 238 oz. 4019 z dnia 5.10.2011r. (wejście w życie 20.10.2011r.)

18.

XVIII/217/12

18.04.2012 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Wojska polskiego

DZ.Urz. woj. śląskiego poz. 2527 z dnia 21.06.2012 (wejście w życie 06.07.2012 r.) 


tekst

rysunek

19.

XXIV/288/12

24.10.2012 r.

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Szkolnej

Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 4965 z dnia 21.11.2012 r. (wejście w życie 5.12.2012 r)


tekst

rysunek

20.

XXIV/289/12

24.10.2012

Uchwała w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ogrniczonego ulicami: Chorzowską, Bytomską, Bieszczadzką, Sudecką i Stawową

DZ.Urz woj śląskiego poz. 5265 z dnia 04.12.2012 r. (wejście w życie 04.01.2013 r.)


tekst

rysunek

PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ICH ZMIAN

Lp

Nazwa projektu

Projekt

Opracowania

Opinie / Uzgodnienia
1.    
2. 
3.   
4.    
5.    

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Lp

Rodzaj postępowania

Zakres postępowania - treść wniosku

Załączniki

1.   
2