Urząd Miejski w Świętochłowicach
Search:
zagospodarowanie przestrzenne


 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data i numer uchwałyTreść uchwałyZałączniki
XLV/488/14
14.02.2014
Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice
załącznik1.1  załącznik1.2
załacznik2.1  załącznik2.2
załącznik3  załącznik4
załącznik5  załącznik6
załącznik7  załącznik8

 

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plany aktualne (mapa zasadnicza) do pobrania
Plany
aktualne (mapa orientacyjna) do pobrania

 Numer
planu
 Numer i data uchwały Treść uchwały Data
ogłoszenia
Daty
obowiązywania
Stan prawny  Załączniki
1.XXX/246/2001
22.02.2001
1. Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Krasickiego pomiędzy nieruchomościami od numeru 7 do 35.Dz.Urz.Woj.Sla.
2001.31.773
28.05.2001
od 12.06.2001
do 24.09.2012
Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 19
-
2.XXXII/263/2001
25.04.2001
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice-Gliwice, ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta.Dz.Urz.Woj.Sla.
2001.44.1095
10.07.2001
od 25.07.2001Obowiązujący
- częściowo zmieniony
przez plany
nr
5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 16, 17, 20
rysunek
tekst1
tekst2
tekst3
3.IV/29/03
19.02.2003
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar fragmentu miasta Świętochłowice, dla terenów położonych na północ od ul. Chorzowskiej pomiędzy działkami o numerach 57/3, 61/6, 66/20, 123/2, 124/2, 148/2, liniami rozgraniczającymi planowanych ulic tranzytowych oraz istniejącym nasypem.Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.41.1195
30.04.2003
od 15.05.2003Obowiązującyrysunek
tekst
4.X/91/2003
22.10.2003
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części dzielnicy Lipiny i części Piaśnik w granicach wyznaczonych przez pas Drogowej Trasy Średnicowej, granice administracyjne miasta (od zachodu), ulice: Chorzowską, Mickiewicza i odcinek łączący DTŚ z ulicą Mickiewicza (od wschodu).Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.104.2757
27.11.2003
od 12.12.2003Obowiązujący
-
częściowo uchylony
przez plan
nr 19
rysunek
tekst
5.X/92/2003
22.10.2003
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części dzielnicy Lipiny i części Piaśnik w granicach wyznaczonych przez pas Drogowej Trasy Średnicowej, granice administracyjne miasta (od zachodu), ulice: Chorzowską, Mickiewicza i odcinek łączący DTŚ z ulicą Mickiewicza (od wschodu).Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.104.2758
27.11.2003

od 12.12.2003

do 12.09.2014
Obowiązujący
rysunek
tekst
6.X/93/2003
22.10.2003
6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice-Gliwice ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta w obszarze jednostki E2/3.Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.104.2759
27.11.2003

od 12.12.2003

do 12.09.2014
Obowiązującyrysunek
tekst
7.XXXI/238/2005
28.02.2005
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Ludwika Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w Świętochłowicach.Dz.Urz.Woj.Sla.
2005.38.1054
08.04.2005
od 09.05.2005Obowiązujący
- częściowo zmieniony
przez plany
nr 15 i 18
rysunek
tekst
8.XXXII/250/2005
30.03.2005
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie skrzyżowania Drogowej Trasy Średnicowej z ulicą Bytomską.Dz.Urz.Woj.Sla.
2005.65.1673
24.05.2005
od 24.06.2005Obowiązującyrysunek
tekst
9.XXXII/251/2005
30.03.2005
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Kubiny i Rzecznej.Dz.Urz.Woj.Sla.
2005.65.1674
24.05.2005
od 24.06.2005Obowiązującyrysunek
tekst
10.XLIII/318/06
25.01.2006
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Żołnierskiej i w rejonie zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej.Dz.Urz.Woj.Sla.
2006.37.1064
27.03.2006
od 27.04.2006Obowiązującyrysunek
tekst
11.IX/60/07
05.06.2007
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 3 w Świętochłowicach.Dz.Urz.Woj.Sla.
2007.140.2786
24.08.2007
od 24.09.2007Obowiązującyrysunek
tekst
12.LVII/447/10
10.11.2010
12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w zakresie zmian w tekście dotyczących jednostki B3-03-OPF/TCM.Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.10.170
13.01.2011
od 13.02.2011Obowiązującytekst
13.VI/49/11
30.03.2011
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Ślęzan, Chropaczowską oraz granicą administracyjną miasta.Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.144.2692
06.07.2011
od 06.08.2011Obowiązującyrysunek
tekst
14.VI/50/11
30.03.2011
14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowicka, Szpitalna, Żołnierska, Polna.Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.144.2693
06.07.2011
od 06.08.2011Obowiązującyrysunek
tekst
15.VIII/110/11
29.06.2011
15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w zakresie zmian tekstowych dla wyznaczonej jednostki A3.1 w rejonie ulicy Wojska Polskiego.Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.185.3471
23.08.2011

od 07.09.2011

do 12.09.2014
Obowiązujący
tekst
16.X/130/11
31.08.2011
16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia miasta Świętochłowice przy ulicy Hutniczej 10, obejmującą działki o numerach: 1456/293, 1522/293.Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.238.4018
05.10.2011

od 20.10.2011

do 12.09.2014
Obowiązującyrysunek
tekst
17.X/131/11
31.08.2011
17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowickiej i Kubiny.Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.238.4019
05.10.2011
od 20.10.2011Obowiązującyrysunek
tekst
18.XVIII/217/12
18.04.2012
18. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Wojska Polskiego.Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.2527
21.06.2012

od 06.07.2012

do 12.09.2014
Obowiązującyrysunek
tekst
19.XXII/266/12
08.08.2012
19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska.Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.3645
10.09.2012
od 25.09.2012Obowiązującyrysunek
tekst
20.XXIV/288/12
24.10.2012
20. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Szkolnej.Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.4965
21.11.2012
od 06.12.2012Obowiązującyrysunek
tekst
21.XXIV/289/12
24.10.2012
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Chorzowską, Bytomską, Bieszczadzką, Sudecką i Stawową.Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.5265
04.12.2012
od 04.01.2013Obowiązującyrysunek
tekst
22.LIII/559/14
18.08.2014
22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i Ceramicznej.Dz.Urz.Woj.Sla.
2014.4356
28.08.2014
Nieobowiązujący - uchylony przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dnia 25 września 2014 Nr. IFIII.4131.43.2014
23.LIII/560/14
18.08.2014
23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców.Dz.Urz.Woj.Sla.
2014.4357
28.08.2014
Nieobowiązujący - uchylony przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dnia 25 września 2014 Nr. IFIII.4131.46.2014

 

PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ICH ZMIAN

Lp

Nazwa projektu

Projekt

Opracowania

Opinie / Uzgodnienia
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Lp

Rodzaj postępowania

Zakres postępowania - treść wniosku

Załączniki

1.   
2.   
3.