Urząd Miejski w Świętochłowicach
Search:
zagospodarowanie przestrzenne


 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data i numer uchwałyTreść uchwałyZałączniki
XLV/488/14
14.02.2014
Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice
załącznik1.1  załącznik1.2
załacznik2.1  załącznik2.2
załącznik3  załącznik4
załącznik5  załącznik6
załącznik7  załącznik8

 

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plany aktualne (mapa zasadnicza) do pobrania
Plany
aktualne (mapa orientacyjna) do pobrania

 Numer
planu
 Numer i data uchwały Treść uchwały Data
ogłoszenia
Daty
obowiązywania
Stan prawny  Załączniki
1.XXX/246/2001
22.02.2001
1. Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Krasickiego pomiędzy nieruchomościami od numeru 7 do 35.Dz.Urz.Woj.Sla.
2001.31.773
28.05.2001
od 12.06.2001
do 24.09.2012
Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 19
-
2.XXXII/263/2001
25.04.2001
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice-Gliwice, ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta.Dz.Urz.Woj.Sla.
2001.44.1095
10.07.2001
od 25.07.2001Obowiązujący
- częściowo zmieniony
przez plany
nr
8, 9,
10, 11, 12, 14, 17, 20, 29
rysunek
tekst1
tekst2
tekst3
3.IV/29/03
19.02.2003
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar fragmentu miasta Świętochłowice, dla terenów położonych na północ od ul. Chorzowskiej pomiędzy działkami o numerach 57/3, 61/6, 66/20, 123/2, 124/2, 148/2, liniami rozgraniczającymi planowanych ulic tranzytowych oraz istniejącym nasypem.Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.41.1195
30.04.2003
od 15.05.2003 do 20.02.2015Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 31
-
4.X/91/2003
22.10.2003
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części dzielnicy Lipiny i części Piaśnik w granicach wyznaczonych przez pas Drogowej Trasy Średnicowej, granice administracyjne miasta (od zachodu), ulice: Chorzowską, Mickiewicza i odcinek łączący DTŚ z ulicą Mickiewicza (od wschodu).Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.104.2757
27.11.2003
od 12.12.2003Obowiązujący
-
częściowo uchylony
przez plan
nr 19
rysunek
tekst
5.X/92/2003
22.10.2003
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice - Gliwice, ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta w obszarze jednostek E10-1, E19-2 oraz 304-D1/2-TKS/3Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.104.2758
27.11.2003

od 12.12.2003

do 20.02.2015
Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 29
-
6.X/93/2003
22.10.2003
6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice-Gliwice ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta w obszarze jednostki E2/3.Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.104.2759
27.11.2003

od 12.12.2003

do 20.02.2015
Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 29
-
7.XXXI/238/2005
28.02.2005
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Ludwika Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w Świętochłowicach.Dz.Urz.Woj.Sla.
2005.38.1054
08.04.2005
od 09.05.2005Obowiązujący
- częściowo zmieniony
przez plany
nr 15 i 18
rysunek
tekst
8.XXXII/250/2005
30.03.2005
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie skrzyżowania Drogowej Trasy Średnicowej z ulicą Bytomską.Dz.Urz.Woj.Sla.
2005.65.1673
24.05.2005
od 24.06.2005Obowiązującyrysunek
tekst
9.XXXII/251/2005
30.03.2005
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Kubiny i Rzecznej.Dz.Urz.Woj.Sla.
2005.65.1674
24.05.2005
od 24.06.2005Obowiązującyrysunek
tekst
10.XLIII/318/06
25.01.2006
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Żołnierskiej i w rejonie zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej.Dz.Urz.Woj.Sla.
2006.37.1064
27.03.2006
od 27.04.2006Obowiązującyrysunek
tekst
11.IX/60/07
05.06.2007
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 3 w Świętochłowicach.Dz.Urz.Woj.Sla.
2007.140.2786
24.08.2007
od 24.09.2007Obowiązującyrysunek
tekst
12.LVII/447/10
10.11.2010
12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w zakresie zmian w tekście dotyczących jednostki B3-03-OPF/TCM.Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.10.170
13.01.2011
od 13.02.2011Obowiązującytekst
13.VI/49/11
30.03.2011
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Ślężan, Chropaczowską oraz granicą administracyjną miasta.Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.144.2692
06.07.2011
od 06.08.2011
do 20.02.2015
Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 27
-
14.VI/50/11
30.03.2011
14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowicka, Szpitalna, Żołnierska, Polna.Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.144.2693
06.07.2011
od 06.08.2011Obowiązującyrysunek
tekst
15.VIII/110/11
29.06.2011
15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w zakresie zmian tekstowych dla wyznaczonej jednostki A3.1 w rejonie ulicy Wojska Polskiego.Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.185.3471
23.08.2011

od 07.09.2011

Obowiązujący
tekst
16.X/130/11
31.08.2011
16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia miasta Świętochłowice przy ulicy Hutniczej 10, obejmującą działki o numerach: 1456/293, 1522/293.Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.238.4018
05.10.2011

od 20.10.2011

do 20.02.2015
Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 29
-
17.X/131/11
31.08.2011
17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowickiej i Kubiny.Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.238.4019
05.10.2011
od 20.10.2011Obowiązującyrysunek
tekst
18.XVIII/217/12
18.04.2012
18. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Wojska Polskiego.Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.2527
21.06.2012

od 06.07.2012

Obowiązującyrysunek
tekst
19.XXII/266/12
08.08.2012
19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska.Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.3645
10.09.2012
od 25.09.2012Obowiązującyrysunek
tekst
20.XXIV/288/12
24.10.2012
20. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Szkolnej.Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.4965
21.11.2012
od 06.12.2012Obowiązującyrysunek
tekst
21.XXIV/289/12
24.10.2012
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Chorzowską, Bytomską, Bieszczadzką, Sudecką i Stawową.Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.5265
04.12.2012
od 04.01.2013
do 20.02.2015
Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 25
-
22.LIII/559/14
18.08.2014
22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i Ceramicznej.Dz.Urz.Woj.Sla.
2014.4356
28.08.2014
Nieobowiązujący - uchylony przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr. IFIII.4131.43.2014
Wojewody Śląskiego
z dnia 25 września 2014
2014. 4356
28.08.2014
-
23.LIII/560/14
18.08.2014
23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców.Dz.Urz.Woj.Sla.
2014.4357
28.08.2014
Nieobowiązujący - uchylony przez Rozstrzygnięcie Nr IFIII.4131.46.2014
z dnia 25 września 2014
2014. 4357
28.08.2014 
-
24.
V/32/15
28.01.2015

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej i Krasickiego.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.593  6.02.2015
od 20.02.2015Obowiązujący częściowo
Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Nr IFIII.4131.1.9.2015
Wojewody Śląskiego
z dnia 6 marca 2015r.
DZ. URZ. WOJ. SLA
2015.1528
16.03.2015
tekst
rysunek
rozstrzygnięcie
nadzorcze


25V/33/15
28.01.2015

25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ-południe.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.594  6.02.2015od 20.02.2015Obowiązujący częściowo
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.11.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 6 marca 2015 r.
DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.1529
16.03.2015
tekst
rysunek1
rysunek2
rozstrzygnięcie
nadzorcze
26V/34/15
28.01.2015

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zgody na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Komandra, Bukowej, Brzozowej i Granicznej.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.595 6.02.2015od 20.02.2015Obowiązujący częściowo
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr
IFIII.4131.1.12.2015
DZ. URZ. WOJ. SLA
2015.1530
16.03.2015
 
tekst 
rysunek rozstrzygnięcie
nadzorcze
27V/35/15
28.01.2015

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w obszarze pomiędzy ulicą Bytomską a granicą administracyjną miasta

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.596 6.02.2015od 20.02.2015Obowiązujący częściowo
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr
IFIII.4131.1.13.2015
DZ. URZ. WOJ. SLA
2015.1531
16.03.2015
tekst
rysunek
rozstrzygnięcie
nadzorcze
28V/36/15
28.01.2015

28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Świdra

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.597 6.02.2015od 20.02.2015Obowiązujący częściowo
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr
IFIII.4131.1.14.2015
DZ. URZ. WOJ. SLA
2015.1532
16.03.2015
tekst
rysunek rozstrzygnięcie
nadzorcze
29V/37/15
28.01.2015
29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców oraz torami kolejowymi.Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.598 6.02.2015od 20.02.2015Obowiązującytekst
rysunek
30V/38/15
28.01.2015

30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami Bytomską, DTŚ oraz granicą administracyjną miasta.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.599 6.02.2015od 20.02.2015Obowiązującytekst
rysunek
31V/39/15
28.01.2015

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.600 6.02.2015od 20.02.2015Obowiązującytekst
rysunek

PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ICH ZMIAN

Lp

Nazwa projektu

Projekt

Opracowania

Opinie / Uzgodnienia
1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta.

 

uchwała o przystąpieniu

załącznik graficzny  
etap
projekt koncepcji planu
 
2.    
3.    
4.    
5.    

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Lp

Rodzaj postępowania

Zakres postępowania - treść wniosku

Załączniki

1.   
2.   
3.