zagospodarowanie przestrzenne


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data i numer uchwały Treść uchwały Załączniki
XLV/488/14
14.02.2014
Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice.
załącznik1.1 załącznik1.2
załacznik2.1 załącznik2.2
załącznik3 załącznik4
załącznik5 załącznik6
załącznik7 załącznik8
 

 

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Granice miejscowych planów na planie miasta (mapa zasadnicza) do pobrania
Granice miejscowych planów na planie miasta (mapa orientacyjna) do pobrania