zagospodarowanie przestrzenne


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data i numer uchwały Treść uchwały Załączniki
XLV/488/14
14.02.2014
Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice.
załącznik1.1 załącznik1.2
załacznik2.1 załącznik2.2
załącznik3 załącznik4
załącznik5 załącznik6
załącznik7 załącznik8
 

 

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Granice miejscowych planów na planie miasta (mapa orientacyjna) do pobrania

mapa

Nr planu

Numer
i data uchwały

Treść uchwały Data
ogłoszenia
Daty
obowiązywania
Stan prawny Załączniki
1. XXX/246/2001
22.02.2001
1. Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Krasickiego pomiędzy nieruchomościami od numeru 7 do 35. Dz.Urz.Woj.Sla.
2001.31.773
28.05.2001
od 12.06.2001
do 24.09.2012
Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 19
-
2. XXXII/263/2001
25.04.2001
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice-Gliwice, ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta. Dz.Urz.Woj.Sla.
2001.44.1095
10.07.2001

od 25.07.2001
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plany nr 29, 35, 37
-
3. IV/29/03
19.02.2003
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar fragmentu miasta Świętochłowice, dla terenów położonych na północ od ul. Chorzowskiej pomiędzy działkami o numerach 57/3, 61/6, 66/20, 123/2, 124/2, 148/2, liniami rozgraniczającymi planowanych ulic tranzytowych oraz istniejącym nasypem. Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.41.1195
30.04.2003
od 15.05.2003 do 21.02.2015 Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 31
-
4. X/91/2003
22.10.2003
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części dzielnicy Lipiny i części Piaśnik w granicach wyznaczonych przez pas Drogowej Trasy Średnicowej, granice administracyjne miasta (od zachodu), ulice: Chorzowską, Mickiewicza i odcinek łączący DTŚ z ulicą Mickiewicza (od wschodu). Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.104.2757
27.11.2003
od 12.12.2003
do 10.07.2020

Nieobowiązujący
- uchylony przez plany nr 19 i 42

-
5. X/92/2003
22.10.2003
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice - Gliwice, ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta w obszarze jednostek E10-1, E19-2 oraz 304-D1/2-TKS/3. Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.104.2758
27.11.2003

od 12.12.2003
do 21.02.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 29
-
6. X/93/2003
22.10.2003
6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice-Gliwice ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta w obszarze jednostki E2/3. Dz.Urz.Woj.Sla.
2003.104.2759
27.11.2003

od 12.12.2003
do 21.05.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 29
-
7. XXVII/238/2005
28.02.2005
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Ludwika Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w Świętochłowicach. Dz.Urz.Woj.Sla.
2005.38.1054
08.04.2005

od 09.05.2005
do 16.12.2019

Nieobowiązujący
- zmieniony przez plany nr 33 i 40

-
8. XXXII/250/2005
30.03.2005
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie skrzyżowania Drogowej Trasy Średnicowej z ulicą Bytomską. Dz.Urz.Woj.Sla.
2005.65.1673
24.05.2005

od 24.06.2005
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37
-
9. XXXII/251/2005
30.03.2005
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Kubiny i Rzecznej. Dz.Urz.Woj.Sla.
2005.65.1674
24.05.2005

od 24.06.2005
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37
-
10. XLIII/318/06
25.01.2006
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Żołnierskiej i w rejonie zjazdu
z Drogowej Trasy Średnicowej.
Dz.Urz.Woj.Sla.
2006.37.1064
27.03.2006

od 27.04.2006
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37
-
11. IX/60/07
05.06.2007
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 3 w Świętochłowicach. Dz.Urz.Woj.Sla.
2007.140.2786
24.08.2007

od 24.09.2007 do 19.12.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan 35

-
12. LVII/447/10
10.11.2010
12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w zakresie zmian w tekście dotyczących jednostki B3-03-OPF/TCM. Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.10.170
13.01.2011

od 13.02.2011
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37
-
13. VI/49/11
30.03.2011
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Ślęzan, Chropaczowską oraz granicą administracyjną miasta. Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.144.2692
06.07.2011
od 6.08.2011
do 21.02.2015
Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 27
-
14. VI/50/11
30.03.2011
14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowicka, Szpitalna, Żołnierska, Polna. Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.144.2693
06.07.2011

od 6.08.2011
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37
-
15. VIII/110/11
29.06.2011
15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w zakresie zmian tekstowych dla wyznaczonej jednostki A3.1 w rejonie ulicy Wojska Polskiego. Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.185.3471
23.08.2011

od 7.09.2011
do 26.05.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 33
-
16. X/130/11
31.08.2011
16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia miasta Świętochłowice przy ulicy Hutniczej 10, obejmującą działki o numerach: 1456/293, 1522/293. Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.238.4018
05.10.2011

od 20.10.2011
do 21.02.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 29
-
17. X/131/11
31.08.2011
17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowickiej i Kubiny. Dz.Urz.Woj.Sla.
2011.238.4019
05.10.2011

od 20.10.2011
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37
-
18. XVIII/217/12
18.04.2012
18. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Wojska Polskiego. Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.2527
21.06.2012

od 06.07.2012
do 26.05.2015

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 33
-
19. XXII/266/12
08.08.2012
19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska. Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.3645
10.09.2012
od 25.09.2012 Obowiązujący
- częściowo zmieniony przez plany nr 36, 39, 41 oraz zmianę planu nr 19.1

uchwała

mapa

19.1. LI/414/18 06.07.2018 19.1.  Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska, zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/266/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2012 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Sla. z 2012 r., poz. 3645 z dnia 10 września
2012 r., w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem Uc24.
Dz.Urz.Woj.Sla.
2018.4744 16.07.2018
od 31.07.2018 Obowiązujący
- łącznie z planem nr 19
uchwała
20. XXIV/288/12
24.10.2012
20. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Szkolnej. Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.4965
21.11.2012

od 06.12.2012
do 19.10.2016

Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 37
-
21. XXIV/289/12
24.10.2012
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Chorzowską, Bytomską, Bieszczadzką, Sudecką i Stawową. Dz.Urz.Woj.Sla.
2012.5265
04.12.2012
od 04.01.2013
do 21.02.2015
Nieobowiązujący
- uchylony przez plan nr 25
-
22. LIII/559/14
18.08.2014
22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i Ceramicznej. Dz.Urz.Woj.Sla.
2014.4356
28.08.2014
  Nieobowiązujący
- uchylony przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.43.2014 Wojewody Śląskiego
z dnia 25.09.2014 r. Dz.Urz.Woj. Sla.2014.4356 29.09.2014
-
23. LIII/560/14
18.08.2014
23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego
i Metalowców.
Dz.Urz.Woj.Sla.
2014.4357
28.08.2014
 

Nieobowiązujący
- uchylony przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.46.2014 Wojewody Śląskiego
z dnia 25.09.2014 r.  Dz.Urz.Woj.Sla. 2014.4357 29.09.2014

-
24.

V/32/15
28.01.2015

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej i Krasickiego.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.593 6.02.2015

od 21.02.2015

Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.9.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 06.03.2015 r. Dz.Urz.Woj.Sla.
2015.1528 16.03.2015,
- częściowo zmieniony przez plan nr 38

uchwała

rozstrzygnięcie
nadzorcze

 
25 V/33/15
28.01.2015

25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ-południe.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.594 6.02.2015 od 21.02.2015 Obowiązujący częściowo
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.11.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 06.03.2015 r. Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.1529
16.03.2015,
- częściowo zmieniony przez zmianę planu 25.1

uchwała

rozstrzygnięcie
nadzorcze

25.1 LI/413/18
06.07.2018
25.1.Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ-południe, zatwierdzonego uchwałą Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Sla. z 2015 r., poz. 594 z dnia 6 lutego 2015 r., dla obszarów w rejonie ulic Sudeckiej i Stawowej Dz.Urz.Woj.Sla. 2018.4743 16.07.2018 od 31.07.2018 Obowiązujący łącznie z planem nr 25

uchwała

26 V/34/15
28.01.2015

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zgody na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Komandra, Bukowej, Brzozowej i Granicznej.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.595 6.02.2015 od 21.02.2015 Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr
IFIII.4131.1.12.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 06.032015 r. Dz.Urz.Woj.Sla
2015.1530 16.03.2015

uchwała

rozstrzygnięcie
nadzorcze

27 V/35/15
28.01.2015

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w obszarze pomiędzy ulicą Bytomską a granicą administracyjną miasta

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.596 06.02.2015 od 21.02.2015 Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr
IFIII.4131.1.13.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 06.03.2015 r. Dz.Urz.Woj.Sla.
2015.1531 16.03.2015

uchwała

rozstrzygnięcie
nadzorcze

28 V/36/15
28.01.2015

28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Świdra.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.597 6.02.2015 od 21.02.2015 Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr
IFIII.4131.1.14.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 06.03.2015 r. Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.1532 16.03.2015

uchwała

rozstrzygnięcie
nadzorcze

 

29 V/37/15
28.01.2015
29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców oraz torami kolejowymi. Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.598 6.02.2015 od 21.02.2015 Obowiązujący uchwała
30 V/38/15
28.01.2015

30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami Bytomską, DTŚ oraz granicą administracyjną miasta.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.599 6.02.2015 od 9.03.2015 Obowiązujący uchwała
31 V/39/15
28.01.2015

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.600 6.02.2015 od 21.02.2015

Obowiązujący
- częśćiowo zmieniony przez zmianę planu nr 31.1

uchwała
31.1 LI/411/18 06.07.2018 31.1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice w rejonie ulic Żelaznej i Chrobrego Dz.Urz.Woj.Sla. 2018.4741 16.07.2018 od 31.07.2018 Obowiązujący łącznie z planem nr 31 uchwała
32

IX/76/15 29.04.2015

32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.2671 11.05.2015

 

Nieobowiązujący
- uchylony przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.29.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 29.05.2015 r. Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.3036 3.06.2015

 
33

IX/77/15 29.04.2015

33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i Ceramicznej.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.2672 11.05.2015

od 26.05.2015 Obowiązujący uchwała
34

XV/141/15
25.11.2015

34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice pomiędzy ulicami: Bytomską, Uroczysko, Krasickiego oraz Drogową Trasą Średnicową.

Dz. Urz. Woj. Sla.2015.6232
04.12.2015

 

Nieobowiązujący
- uchylony przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.96.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 23.12.2015 r. Dz.Urz.Woj.Sla. 2016.215 08.01.2016

 
35

XV/142/15
25.11.2015

35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2015.6233
04.12.2015

od 19.12.2015 Obowiązujący

uchwała

36

XIX/194/16
24.02.2016

36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice pomiędzy ulicami: Bytomską, Uroczysko, Krasickiego oraz Drogową Trasą Średnicową.

Dz.Urz.Woj.Sla. 2016.1393
02.03.2016

od 17.03.2016 Obowiązujący

uchwała

37

XXV/231/16
19.09.2016

37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta Dz.Urz.Woj.Sla. 2016.4953
04.10.2016
od 19.10.2016

Obowiązujący
- częściowo zmieniony przez zmianę planu
nr 37.1

uchwała

37.1

LI/412/18
06.07.2018

37.1. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XXV/231/16 z dnia 19.09.2016 w zakresie części tekstowej Dz.Urz.Woj.Sla. 2018.4742
16.07.2018
od 31.07.2018 Obowiązujący łącznie z planem nr 37 uchwała
38

XL/328/17
31.08.2017

38. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice ograniczonego ulicami:  Chorzowską, Bytomską, Krasickiego i Korfantego

Dz.Urz.Woj.Sla. 2017.4815
08.09.2017

od 23.09.2017 Obowiązujący

uchwała

39

XL/329/17
31.08.2017

39. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice położonego w rejonie ulicy Przemysłowej, linii kolejowej Katowice-Gliwice oraz granicy administracyjnej miasta

Dz.Urz.Woj.Sla. 2017.4816
08.09.2017

od 23.09.2017 Obowiązujący

uchwała

40

XXII/167/19
25.11.2019

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Śląskiej, Wojska Polskiego oraz granicy administracyjnej miasta

Dz.Urz.Woj.Sla. 2019.8083
02.12.2019
od 17.12.2019 Obowiązujący częściowo
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr
IFIII.4131.1.85.2019 Wojewody Śląskiego
z dnia 30.12.2019 r. Dz.Urz.Woj.Sla.
2020.52 03.01.2020

uchwała

rozstrzygnięcie nadzorcze
41

XXII/165/19
25.11.2019

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Chorzowskiej
i Przemysłowej
Dz.Urz.Woj.Sla. 2019.8081
02.12.2019
od 17.12.2019 Obowiązujący

uchwała

42

XXVIII/245/20
23.06.2020

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta

Dz.Urz.Woj.Sla.
2020.5054
26.06.2020

od 11.07.2020 Obowiązujący

uchwała

 

PROJEKTY ZMIAN MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

Lp

Nazwa

Załącznik

Faza opracowania

Uwagi
1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice uchwała o przystąpieniu wraz z załącznikiem etap- opracowanie koncepcji  
2.        

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Lp

Rodzaj postępowania

Zakres postępowania - treść wniosku

Załączniki

1.      
2.      
3.      

 

Informacja wytworzona przez:
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej , w dniu:  28‑12‑2009 13:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  28‑12‑2009 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2020 11:39:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie