ZGROMADZENIA


Stosownie do treści art. 9 ust. 1  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz.1485) organizator zgromadzenia  zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), zwanych dalej „środkami  komunikacji elektronicznej”

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie  nie będzie  powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator  może  zastosować  przepisy  rozdziału 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach - „ Postępowanie uproszczone  w sprawach zgromadzeń”.

O zamiarze  zorganizowania takiego zgromadzenia organizator zawiadamia właściwe  gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone  - wojewódzkie  centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając w nim dane  określone  art. 22
ust. 1 Ustawy.

Zawiadomienie  przekazuje się telefonicznie  lub na adres poczty elektronicznej.

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przekazywane w powyższym trybie Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świętochłowicach  powinny być kierowane pod numer telefonu :  (32) 3480 - 899 lub na adres poczty elektronicznej : pczk@swietochlowice.pl

Formularze zawiadomień składane w formie papierowej dostępne są tutaj.

Informacja wytworzona przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  28‑01‑2016 11:57:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  28‑01‑2016 11:57:23
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2023 11:02:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie