Informacja o zgromadzeniu


Zawiadomienie o zgromadzeniu

12‑01‑2023 08:41:35

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach działając w wykonaniu zadań Prezydenta Miasta Świętochłowice określonych art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach informuje, iż w dniu 28 stycznia 2023 roku, na obszarze miasta obejmującym ul. Katowicką, od granicy z miastem Chorzów do skweru przy Pomniku Ofiar Tragedii Górnośląskiej (ul. Katowicka 31a), z krótkim postojem przy obelisku poświęconym pamięci ofiar Obozu na Zgodzie, a następnie ul. Katowicką w kierunku ul. Wojska Polskiego i ul. Wojska Polskiego do terenu pod bramą byłego Obozu Zgoda, w przewidywanych godzinach: 13.15 – 14.15 oraz przed bramą byłego Obozu Zgoda przy ul. Wojska Polskiego, w przewidywanych godzinach: 14.15 – 15.00, planowane jest zgromadzenie - przemarsz oraz uroczystości  poświęcone upamiętnieniu ofiar Obozu Zgoda.

  

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zgromadzeniu

25‑01‑2022 07:40:20
W związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zamiarze zorganizowania zgromadzeń, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach działając w wykonaniu zadań Prezydenta Miasta Świętochłowice określonych art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach informuje, iż w dniu 29 stycznia 2022 roku, na obszarze miasta obejmującym ul. Katowicką, od granicy z miastem Chorzów do skweru przy b. pawilonie TESCO (ul. Katowicka 21a), z krótkim postojem przy obelisku poświęconym pamięci ofiar Obozu na Zgodzie, a następnie ul. Katowicką w kierunku ul. Wojska Polskiego i ul. Wojska Polskiego  do terenu pod bramą byłego Obozu Zgoda, w przewidywanych godzinach: 13.15 – 14.00 oraz przed bramą byłego Obozu Zgoda przy ul. Wojska Polskiego, w przewidywanych godzinach: 14.00 – 15.30, planowane są zgromadzenia - przemarsz oraz uroczystości  poświęcone upamiętnieniu ofiar Obozu Zgoda.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zgromadzeniu

10‑06‑2021 12:29:33

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, działając w wykonaniu zadań Prezydenta Miasta Świętochłowice określonych art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach, informuje, iż w dniu 19 czerwca 2021 roku na obszarze miasta obejmującym teren przy ul. Wojska Polskiego przed Pomnikiem Ofiar Obozu na Zgodzie w przewidywanych godzinach : 11.30. – 13.00. planowane jest zgromadzenie – uroczystość  upamiętniająca ofiary obozu Zgoda Świętochłowice.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zgromadzeniu

07‑06‑2021 08:22:09

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, działając w wykonaniu zadań Prezydenta Miasta Świętochłowice określonych art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach, informuje, iż w dniu 7 czerwca 2021 roku na obszarze miasta obejmującym teren przed budynkiem administracyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. przy ul. Chorzowskiej 38 w przewidywanych godzinach: 11:00 – 13:00 planowane jest zgromadzenie - pikieta związana ze strajkiem ostrzegawczym organizowanym przez Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. .

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zgromadzeniu

25‑01‑2021 13:28:12

W związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zamiarze zorganizowania zgromadzeń, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach działając w wykonaniu zadań Prezydenta Miasta Świętochłowice określonych art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach informuje, iż w dniu 30 stycznia 2021 roku, na obszarze miasta obejmującym teren przy Pomniku Ofiar Obozu na Zgodzie w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego, planowane są zgromadzenia, w przewidywanych godzinach : 12.00 – 12.30 oraz od 13.00 do ok. 14.00. poświęcone uczczeniu pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945.

Zgodnie z zapewnieniem organizatorów w trakcie zgromadzeń uwzględnione zostaną ograniczenia przewidziane przepisami wydanymi w tym zakresie w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja o zgromadzeniu
29‑01‑2020 09:49:42

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego' informuję, iż w dniu 2 lutego 2020 roku, w przewidywanych godzinach 15.00 - 16.00 na obszarze miasta, obejmującym teren pod bramą byłego obozu Zgoda przy ul. Wojska Polskiego, planowane jest zgromadzenie w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, mające na celu upamiętnienie Tragedii Górnośląskiej.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Marek Króliczek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o zgromadzeniu

17‑01‑2020 10:34:25

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, niniejszym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 631), informuję iż w dniu 25 stycznia 2020 roku, w przewidywanych godzinach 1315 – 1500 na obszarze miasta obejmującym: ul. Katowicką od granicy z miastem Chorzowem (w okolicy Gazowni) do skweru przy supermarkecie „Tesco” (ul. Katowicka 31a) z postojem w miejscu „Kamienia pamięci”, a następnie ponownie ul. Katowicką do wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego do Bramy - Pomnika dawnego obozu Zgoda oraz teren przy Bramie – Pomnik dawnego obozu Zgoda, planowane jest zgromadzenie – marsz dla uczczenia pamięci ofiar „Tragedii Górnośląskiej 1945 roku”.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Marek Króliczek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zgromadzeniu

03‑06‑2019 15:49:06

W związku z otrzymanym w przedmiotowej sprawie zawiadomieniem, niniejszym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz. U.  z 2019 r., poz. 631), informuję, iż w dniu 8 czerwca 2019 roku, w przewidywanych godzinach 1200 – 1300 na obszarze miasta Świętochłowice obejmującym teren przed Bramą – Pomnikiem Ofiar Obozu Zgoda przy ul. Wojska Polskiego planowane jest zgromadzenie dla uczczenia pamięci ofiar Obozu Zgoda.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Marek Króliczek
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zgromadzeniu

21‑01‑2019 09:22:33

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, niniejszym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 408), informuję iż w dniu 26 stycznia 2019 roku, w przewidywanych godzinach 1200 – 1410 na obszarze miasta obejmującym: ul. Katowicką od granicy z miastem Chorzowem (w okolicy Gazowni) do skweru przy supermarkecie „Tesco” (ul. Katowicka 31a) z postojem w miejscu „Kamienia pamięci”, a następnie ponownie ul. Katowicką do wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego do Bramy - Pomnika dawnego obozu Zgoda oraz teren przy Bramie – Pomnik dawnego obozu Zgoda, planowane jest zgromadzenie – marsz dla uczczenia pamięci ofiar „Tragedii Górnośląskiej 1945 roku”.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Marek Króliczek
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zgromadzeniu

09‑06‑2018 11:34:44

W związku z otrzymanym w przedmiotowej sprawie zawiadomieniem, niniejszym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz. U.  z 2018 r., poz. 408), informuję, iż w dniu 16 czerwca 2018 roku, w przewidywanych godzinach 12:00 – 13:00 na obszarze miasta Świętochłowice obejmującym teren przed Bramą – Pomnikiem Ofiar Obozu Zgoda przy ul. Wojska Polskiego planowane jest zgromadzenie dla uczczenia pamięci ofiar systemów totalitarnych, w szczególności ofiar Obozu Zgoda Świętochłowice.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice
Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców
Marek Króliczek
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marek Króliczek
email: m.kroliczek@swietochlowice.pl
, w dniu:  28‑01‑2016 11:59:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  28‑01‑2016 11:59:11
Data ostatniej aktualizacji:
12‑01‑2023 08:43:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie