Zadania i uprawnienia Zastępców Prezydenta Miasta


Do zakresu działania i kompetencji Zastępców Prezydenta Miasta należy w szczególności:

1) Prowadzenie określonych przez Prezydenta Miasta spraw miasta w jego imieniu.

2) Koordynacja i nadzorowanie działań podległych wydziałów, innych komórek organizacyjnych i wyodrębnionych stanowisk w Urzędzie Miejskim oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

3) Zastępowanie Prezydenta Miasta podczas jego nieobecności w zakresie i przypadkach przez niego ustalonych.

4) Zapewnienie kompleksowości realizacji zadań Urzędu Miejskiego w zakresie zadań podległych komórek organizacyjnych.

5) Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych oraz wnioski komisji Rady, w zakresie powierzonych do prowadzenia spraw miasta.

6) Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych Urzędu.

7) Przedstawianie Prezydentowi Miasta, w porozumieniu z Sekretarzem, wniosków organizacyjnych i personalnych w zakresie wynagrodzeń oraz obsady kadrowej podległych wydziałów, innych komórek organizacyjnych oraz wyodrębnionych stanowisk Urzędu Miejskiego.

8) Dokonywanie okresowych ocen pracowników, zgodnie z zasadami określonymi odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta.

9) Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w powierzonym zakresie działania.

10) Prowadzenie korespondencji niezastrzeżonej do właściwości Prezydenta Miasta oraz podpisywanie pism urzędowych, dotyczących zakresu działania podległych komórek organizacyjnych.

11) Udział w sesjach Rady Miejskiej oraz w naradach, o których mowa w § 17 pkt 21 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Świętochłowicach.

Informacja wytworzona przez:
Wydział Organizacji i Kadr , w dniu:  06‑01‑2010 09:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2012 10:26:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive