a) Ogólna charakterystyka Programu


Ogólna charakterystyka Programu

Program obejmuje kompleks proponowanych działań zmierzających do bezpieczeństwa w Świętochłowicach, odpowiadających szczególnym kierunkom zagrożeń bezpieczeństwa, ustalonym na podstawie wcześniejszych opracowań i analiz, uzupełnionych i skorygowanych w trakcie prac nad Programem.

Uznano, iż podstawowe zagrożenia związane jest z przestępczością kryminalną (rozboje, kradzieże, włamania do samochodów i ich kradzieże, przestępczość narkotykowa"), zaniedbaniami wychowawczymi szczególnie widocznymi w zachowaniach dzieci i młodych ludzi oraz brakami w zakresie utrzymania szeroko rozumianego porządku w mieście. Obraz zagrożeń uzupełniają zagrożenia związane z ruchem drogowym oraz wynikające
z ewentualnych wydarzeń o skali masowej (jak np. epidemie, katastrofy ekologiczne, itp.). Jednakże te dwa rodzaje zagrożeń są na co dzień odczuwalne w mniejszym stopniu, co odnosi się szczególnie do ostatniego rodzaju zagrożeń, w zakresie przeciwdziałania któremu prowadzone są ciągłe i zinstytucjonizowane rutynowe działania.

W konsekwencji położono nacisk na trzy pierwsze rodzaje zagrożeń,
co znalazło wyraz w szczególnie rozbudowanych i różnorodnych propozycjach działań przede wszystkim w zakresie profilaktyki, lecz także bezwzględnego reagowania na występujące przypadki naruszenia prawa.

Nie pominięto również wspomnianej problematyki zagrożeń wynikających
z ruchu drogowego, aczkolwiek w tym zakresie istotne znaczenie mają przede wszystkim działania techniczne, co z drugiej strony powoduje, iż podniesienie bezpieczeństwa w tym segmencie pociąga za sobą nakłady finansowe bez porównania wyższe niż w pozostałych segmentach.

Proponowane działania mają charakter zarówno techniczny jak
i organizacyjny. Uznano istotną rolę oddziaływań społecznych, przejawiających się we wciąganiu w realizację poszczególnych segmentów Programu różnych instytucji.

W programie uwzględniono nowe aczkolwiek w wielu jego miejscach wymienia się także działania dotychczas realizowane w ramach poszczególnych instytucji. Jednakże w takim przypadku nie zostały wliczone koszty tych działań z powodu ich uwzględnienia w budżetach poszczególnych instytucji.

Program "Bezpieczne Miasto Świętochłowice" nie jest programem zamkniętym. Każda nowa inicjatywa sformułowana w postaci programu kierunkowego może być przyjęta i wdrożona do realizacji przez zespoły
i komisje problemowe.

Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  13‑01‑2010 20:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 20:30:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive