Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.


Podmiot

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Spółka

z o. o.

Adres

41-600 Świętochłowice, ul. Tunelowa 2

Tel/fax

tel. 32 245 40 21
fax 32 245 48 44
e-mail sekretariat@mpglswietochlowice.pl

Nr KRS

0000470158

Kapitał zakładowy

20 519 000,00 zł

Ogólna liczba udziałów/akcji

20 519

Liczba udziałów/akcji gminy w Spółce

20 519

Wartość udziałów/akcji gminy w Spółce

20 519 000,00 zł

% udziału Gminy w Spółce

100%

Zarząd

Tomasz Lemański - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Stanisław Kaniecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jadwiga Chmielowska - Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Janusz - Członek Rady Nadzorczej

Przedmiot działalności spółki

- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

- przygotowanie terenu pod budowę,

- wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- wykonywanie instalacji elektrycznych,

- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

- tynkowanie,

- zakładanie stolarki budowlanej,

- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

- malowanie i szklenie,

- wykonywanie pozostałych robót budowlanych, wykończeniowych,

- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

- pozostałe sprzątanie,

- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

- hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- transport drogowy towarów,

- działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

- specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

Majątek i wynik finansowy na koniec 2015 r.

 

 

Majątek i wynik finansowy na koniec 2016 r.

 

Suma bilansowa -  29 126 355,93 zł

Strata netto -  588 527,14 zł

 

 

 

Suma bilansowa -  35 683 252,80 zł

Strata netto -  493 928,81 zł

Uchwały Zgromadzenia Wspólników MPGL w Świętochłowicach Sp. z o.o.

04‑07‑2017 14:47:05
Dokumenty:
Plik pdf zasady kształtowania wynagrodzeń - Zarząd.pdf
04‑07‑2017 14:53:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zasady kształtowania wynagrodzeń -RN.pdf
04‑07‑2017 14:53:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
699KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Porębski
email: g.porebski@swietochlowice.pl tel.:ahadas
, w dniu:  05‑09‑2013 10:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Lucyna Cylok tel.:32 3491 942 fax: ahadas , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑02‑2020 11:44:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive