Gminna ewidencja zabytków


GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Od dnia 7.01.2013 r. prowadzona jest w Świętochłowicach Gminna Ewidencja Zabytków. Jest to zbiór kart adresowych, uzgodniony ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach i przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 4/2013 z dnia 7.01.2013 r., wraz ze zmianą przyjętą zarządzeniem nr 146/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Obowiązek opracowania i prowadzenia gminnej ewidencji zabytków wynika z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ewidencja powstała w oparciu o wykaz obiektów zabytkowych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków w grudniu 2010 r.

Aktualnie Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Świętochłowice obejmuje 750 kart adresowych, w tym 23 karty obszarów chronionych.

Każda z dzielnic Świętochłowic ma osobny zbiór kart adresowych, a w obrębie dzielnic wyznaczono podział na:

1. Obiekty sakralne

2. Budynki użyteczności publicznej

3. Mieszkalne i inne

4. Zabytki techniki i architektury przemysłowej

5. Fortyfikacje (schrony Obszaru Warownego "Śląsk")

6. Krzyże, kapliczki, figury

7. Obszary zieleni chronionej

8. Obszary chronione (zespoły urbanistyczne).

 

Karta adresowa zawiera informacje o funkcji (pierwotnej i obecnej), czasie powstania obiektu, formie ochrony, jaką obiekt jest objęty. Ponadto zawiera mapkę lokalizacyjną i fotografię obiektu.

Zbiór kart adresowych jest przechowywany i udostępniany w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej.

Gminna ewidencja zabytków może być uzupełniana, aktualizowana i korygowana w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w miarę pozyskiwania nowych danych o zabytkach.

Osoby posiadające informacje, dokumenty lub fotografie, istotne z punktu widzenia wiedzy o zabytkach i historii miasta (np. dane o czasie powstania obiektu, jego funkcji, otoczeniu
i przebudowach), a także osoby chcące zgłosić zabytek nieujęty dotychczas w gminnej ewidencji, proszone są o kontakt z miejskim konserwatorem zabytków - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pokój 224, tel. 32 3491-892.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
379KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Maria Zięba , w dniu:  23‑04‑2018 11:20:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  23‑04‑2018 11:20:29
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2021 13:09:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive