Warunki udziału w głosowaniu


Informacja

23‑04‑2020 13:46:28

Wymagane dokumenty

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 20 kwietnia do 4 maja 2020 r. Każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie spisu wyborców.  Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

Termin i sposób załatwienia

Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców,
  • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r.
    w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne informacje

Każdy może wnieść do prezydenta miasta reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu, wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do Sądu Rejonowego w Chorzowie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Paweł Łajca tel.:(032) 3491 943 , w dniu:  11‑02‑2020 14:44:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Łajca tel.:(032) 3491 943 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
23‑04‑2020 13:49:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive