Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego


 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - Tekst ujednolicony
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 381/04 z dnia 4 października 2022 r. – IV Informacje instytucji, organów i jednostek organizacyjnych unii europejskiej – kurs walutowy euro 1 października 2022 r. (2022/C 381/04)
1 EURO = 4,8320 PLN

Informacje dodatkowe:

31‑01‑2017 12:45:01
Dokumenty:
Plik pdf RODO.pdf
16‑04‑2020 00:41:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykaz pojazdów ZPD_WP.pdf
08‑04‑2019 11:06:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
303KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz pojazdów ZPD_WP - wersja edytowalna.doc
30‑03‑2020 22:10:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wykaz przestępstw skutkujących utratę dobrej reputacji.docx
31‑01‑2017 12:46:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób/rzeczy

30‑01‑2017 14:38:29
 - udzielenie
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek ZPD_1.pdf
03‑12‑2019 10:13:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
225KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik ZPD_1a.pdf
11‑03‑2019 15:26:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik ZPD_1b.pdf
11‑03‑2019 15:26:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
217KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik ZPD_1c.pdf
11‑03‑2019 15:26:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik ZPD_1d.pdf
11‑03‑2019 15:26:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
209KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik ZPD_1e.pdf
11‑03‑2019 15:26:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
297KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Dowód wpłaty zezwolenie.pdf
11‑03‑2019 15:26:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
373KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób/rzeczy

30‑01‑2017 15:19:58
- zmiana
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek ZPD_2.pdf
02‑04‑2019 12:37:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
224KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Dowód wpłaty zmiana zezwolenie.pdf
02‑04‑2019 12:37:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
373KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób/rzeczy

31‑01‑2017 08:47:12
- wtórnik
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek ZPD_3.pdf
08‑04‑2019 08:55:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
250KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Dowód wpłaty wtórnik zezwolenie.pdf
08‑04‑2019 08:55:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
375KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób/rzeczy

30‑01‑2017 15:00:50
- zaświadczenie potwierdzające liczbę pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marcin Piechaczek tel.:(32) 3491 911 , w dniu:  30‑01‑2017 13:13:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Piechaczek tel.:(32) 3491 911 , w dniu:  30‑01‑2017 13:13:40
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2023 14:38:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie