2019 rok


Plik pdf Zarządzenie Nr 308/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 01.07.2019 r.
08‑07‑2019 13:51:46
w/s ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 307/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 01.07.2019 r.
08‑07‑2019 13:48:46
w/s ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 306/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.06.2019 r.
08‑07‑2019 13:40:07
w/s podziału zadań pomiędzy Prezydentem Miasta Świętochłowice, jego Zastępcą, Sekretarzem Miasta oraz Skarbnikiem Miasta w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 305/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.06.2019 r.
08‑07‑2019 13:27:49
w/s zmiany zarządzenia nr 15/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2019
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
407KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 304/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.06.2019 r.
08‑07‑2019 12:42:27
w/s zmiany planu wydatków w budżecie miasta na 2019 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
287KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 303/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.06.2019 r.
08‑07‑2019 10:59:03
w/s udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 302/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.06.2019 r.
08‑07‑2019 10:51:50
w/s zmiany Zarządzenia Nr 282/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację usług asystenckich w ramach realizacji projektu "Coby starzikom żyło się lepij - kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic" przez organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 301/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27.06.2019 r.
08‑07‑2019 10:48:55
w/s zmiany zarządzenia nr 15/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2019
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
560KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 300/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27.06.2019 r.
08‑07‑2019 10:43:04
w/s zmiany zarządzenia nr 14/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie ustalenia planu finansowego dla urzędu jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Miejski w Świętochłowicach na rok 2019
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 299/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27.06.2019 r.
08‑07‑2019 10:26:21
w/s zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2019 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
673KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 288 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 29
Informacja wytworzona przez:
Hanna Jancewicz - Burak
email: h.jancewicz@swietochlowice.pl tel.:(032) 3491 848 fax: (032) 3491 848
, w dniu:  30‑01‑2019 08:02:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  30‑01‑2019 08:02:15
Data ostatniej aktualizacji:
08‑07‑2019 13:55:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie