Organizacja i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego


 1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świętochłowicach, zwane dalej PCZK, prowadzi prace mające na celu zapewnienie warunków służących koordynacji działań w przypadku zdarzeń kryzysowych, w tym koordynacji prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego poprzez :
  • przyjmowanie, analizowanie i ewidencjonowanie napływających informacji o sytuacji w mieście
  • współpracę z jednostkami administracji rządowej, samorządowej i zespolonej oraz instytucjami realizującymi monitorowanie stanu środowiska i zagrożeń
  • organizację systemu ostrzegania i alarmowania ludności
 2. PCZK funkcjonuje w strukturze Urzędu Miejskiego - Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
 3. PCZK w czasie osiągania gotowości obronnej państwa lub wojny przekształca się w Stanowisko Kierowania Prezydenta Miasta wg oddzielnego planu.
 4. Służba dyspozytorska w PCZK pełniona jest w systemie zmianowym przez :
  • dyspozytora Prezydenta Miasta
  • dyspozytora medycznego będącego w strukturze Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Stacja Pogotowia w Świętochłowicach ul. Szkolna 24
  • dyspozytora Komendy Miejskiej PSP w Świętochłowicach
 5. Zwierzchnictwo Prezydenta Miasta nad służbami dyspozytorskimi wynika z ustawy o samorządzie powiatowym.
Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  13‑01‑2010 20:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 20:39:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive