Petycje


Petycje
 

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).
Komórką wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice do realizacji zadań wskazanych w ustawie jest Wydział Organizacyjny.

Petycje kierowane do Prezydenta Miasta Świętochłowice można nadsyłać:
1.  Pocztą tradycyjną na adres:
                  Prezydent Miasta Świętochłowice
                  ul. Katowicka 54
                  41 - 600 Świętochłowice

2.  Pocztą elektroniczną na adres: um@swietochlowice.pl
3. Złożyć osobiście w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54 (Kancelaria Ogólna pok.1) w godzinach:
- w poniedziałki od 7.00 do 17.00
- od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00
- w piątki od 7.00 do 14.00

Informacja wytworzona przez:
Hanna Jancewicz - Burak
email: h.jancewicz@swietochlowice.pl tel.:(032) 3491 848 fax: (032) 3491 848
, w dniu:  03‑01‑2020 10:59:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Hanna Jancewicz - Burak
email: h.jancewicz@swietochlowice.pl tel.:(032) 3491 848 fax: (032) 3491 848
, w dniu:  03‑01‑2020 10:59:28
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2020 11:17:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie