Obwieszczenia


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świętochłowice nr KO.5410.34.2024 o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów

21‑05‑2024 09:41:49

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2024, poz. 572) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. O zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. 2023, poz. 1394) Prezydent Miasta Świętochłowice zawiadamia o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r., nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (jeżeli pojazd im podlega) przez okres dłuższy niż  10 lat.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świętochłowice
30‑11‑2023 13:26:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świętochłowice o przystąpieniu do sporządzenia:

  1. Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i Ceramicznej przyjętego uchwałą nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r.
  2. Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta przyjętego uchwałą nr XXVIII/245/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  z dnia 23 czerwca 2020 r., z późniejszymi zmianami.
  3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Chorzowskiej, Bytomskiej, DTŚ oraz zachodniej granicy administracyjnej miasta.
  4. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Świętochłowice w rejonie ulic Śląskiej i Metalowców, torów kolejowych oraz południowo - wschodniej granicy administracyjnej miasta.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Świętochłowicach

24‑11‑2022 12:53:41

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Świętochłowicach. Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie uwag i opinii od interesariuszy procesu rewitalizacji w zakresie przygotowania projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego oraz granic obszaru rewitalizacji w Mieście Świętochłowice.

Konsultacje rozpoczną się 1 grudnia 2022 r. i potrwają do 27 grudnia 2022 r.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej. Uwagi na formularzu  zgłaszania uwag  mogą być składane w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, w godzinach pracy Urzędu oraz poprzez drogę elektroniczną na adres e-mail: rps@swietochlowice.pl. Wzór formularza zgłaszania uwag poprzez e-mail dostępny jest na stronie stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach: www.swietochlowice.pl, w tym na podstronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Świętochłowicach,

2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej poprzez formularz zgłaszania uwag umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach: www.swietochlowice.pl, w tym na podstronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Świętochłowicach,

3. Poprzez prowadzenie ankiety w formie elektronicznej umieszczonej na stronie www.swietochlowice.pl, w tym na podstronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Świętochłowicach (ankieta dla mieszkańców, dla przedsiębiorców i dla organizacji pozarządowych),

4. Zbierania uwag ustnych oraz w formie papierowej na warsztatach w następującym terminie: 8 GRUDNIA 2022 R. (tj. CZWARTEK) MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, UL. HARCERSKA, GODZ. 17.00.

Dokumenty:
Plik pdf OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE.pdf
24‑11‑2022 12:56:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 2022 11 24 ankieta mieszkańcy.docx
24‑11‑2022 12:56:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 2022 11 24 ankieta organizacje pozarządowe.docx
24‑11‑2022 12:56:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 2022 11 24 ankieta przedsiębiorcy.docx
24‑11‑2022 12:56:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 2022 11 24 FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH świetochłowice.docx
24‑11‑2022 12:56:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx linki do ankiet w wersji internetowej.docx
01‑12‑2022 16:10:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
583KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Kamil Mizera
email: k.mizera@swietochlowice.pl
, w dniu:  30‑12‑2009 15:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  30‑12‑2009 15:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑06‑2024 08:40:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie