Zgłoszenia robót


Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.4.587.2020
25‑05‑2020 08:17:30

Numer sprawy

AGP.6743.4.587.2020

Data zgłoszenia

22.05.2020 r.

Treść zgłoszenia

Rozbudowa sieci gazowej śr/c w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego i Przebiśniegów.

Decyzja sprzeciwu

Brak sprzeciwu - Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Inwestor

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11
41-800 Zabrze

Adres inwestycji

Świętochłowice ul. Chrobrego, Przebiśniegów,
---
dz. nr: 3116/10, 3116/11
jednostka ewidencyjna: 247601_1
obręb ewidencyjny: 247601_1.0001
---
dz. nr: 1612/4, 1049, 1052, 189/34, 198/35, 188/34, 194/35, 70/40, 69/35, 1730, 1686, 1690, 1691
jednostka ewidencyjna: 247601_1
obręb ewidencyjny: 247601_1.0002

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.3.563.2020
19‑05‑2020 10:55:24

Numer sprawy

AGP.6743.3.563.2020

Data zgłoszenia

18.05.2020 r.

Treść zgłoszenia

Budowa gazociągu Ś/C D63 PE100 SDR11 RC wraz z budową przyłączy gazu D25 PE100 SDR11 RC dla potrzeb zasilania w paliwo gazowe zespołu budynków jednorodzinnych w Świętochłowicach w rejonie ul. Lotniczej.

Decyzja sprzeciwu

Brak sprzeciwu - Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Inwestor

Xenakis Development Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wojska Polskiego 16
41-600 Świętochłowice

Adres inwestycji

Świętochłowice ul. Lotnicza,
dz. nr: 3116/101, 3299
jednostka ewidencyjna: 247601_1
obręb ewidencyjny: 247601_1.0001

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.2.405.2020
14‑04‑2020 12:12:07

Numer sprawy

AGP.6743.2.405.2020

Data zgłoszenia

09.04.2020 r.

Treść zgłoszenia

Budowa linii kablowych nN i złącz kablowych w celu zasalania w energię elektryczną zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Świętochłowicach przy ul. Wiśniowej.

Decyzja sprzeciwu

Brak sprzeciwu - Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A.

ul. Widok 19

40-118 Katowice

Adres inwestycji

Świętochłowice ul. Wiśniowa,

dz. nr: 1507/263, 1736/263, 1643/263, 1810/20, 1811/20, 1140/14, 4262/2

jednostka ewidencyjna: 247601_1
obręb ewidencyjny: 247601_1.0003

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.1.40.2020
13‑01‑2020 08:36:35

Numer sprawy

AGP.6743.1.40.2020

Data zgłoszenia

10.01.2020 r.

Treść zgłoszenia

Budowa linii kablowych nN i złącz kablowych w celu zasalania w energię elektryczną projektowanego zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych w Świętochłowicach przy ul. Wiśniowej .

Decyzja sprzeciwu

wniosek wycofano

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A.

ul. Widok 19

40-118 Katowice

Adres inwestycji

Świętochłowice ul. Wiśniowa,

dz. nr: 1810/2, 1811/20, 1107/263, 1140/14, 1102/254, 1103/229, 1643/263, 4375, 4376, 4377, 4383, 4262/2, 4262/1, 257,195

jednostka ewidencyjna: 247601_1
obręb ewidencyjny: 247601_1.0003

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.14.1495.2019
18‑12‑2019 11:23:43

Numer sprawy

AGP.6743.14.1495.2019

Data zgłoszenia

17.12.2019 r.

Treść zgłoszenia

Budowa kabla teletechnicznego w rurociągu kablowym w rejonie ul. Ślęzan, Bytomskiej Jodłowej, Karpackiej, Sosnowej, Górnej, Stawowej, Szczytowej, Świętokrzyskiej w Świętochłowicach.

Decyzja sprzeciwu

Brak sprzeciwu - Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Inwestor

TELPOL PMUE Jerzy Krempa
ul. Racjonalizatorów 10
41-506 Chorzów

Adres inwestycji

Świętochłowice ul. Ślęzan, Bytomska Jodłowa, Karpacka, Sosnowa, Górna, Stawowa, Szczytowa, Świętokrzyska
dz. nr: 3073, 3071/4, 3071/3, 317/25, 164/1, 2752/385, 2750/326, 2747/380, 2749/326, 2790/341, 2789/341, 2805/341, 2788/341, 2784/341, 2775/325, 3014, 3013, 3016, 2796/298, 2798/298, 2800/298, 2792/298, 2797/298, 2651/298, 3146, 2162/316, 3143, 2164/318, 2990/1, 2991, 2956

jednostka ewidencyjna: 247601_1
obręb ewidencyjny: 247601_1.0001

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.13.1488.2019
17‑12‑2019 13:44:11

Numer sprawy

AGP.6743.13.1488.2019

Data zgłoszenia

16.12.2019 r.

Treść zgłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla potrzeb zasilania w paliwo gazowe budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rejonie ul. Chrobrego w Świętochłowicach.

Decyzja sprzeciwu

Brak sprzeciwu - Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia

Inwestor

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
ul. Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów

Adres inwestycji

Świętochłowice ul. Chrobrego
dz. nr: 1612/4, 1612/6, 1623, 1625/1, 1625/5, 1625/2, 1624, 189/34, 1625/3, 1625/4
jednostka ewidencyjna: 247601_1
obręb ewidencyjny: 247601_1.0002

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.12.1466.2019
11‑12‑2019 10:55:31

Numer sprawy

AGP.6743.12.1466.2019

Data zgłoszenia

10.12.2019 r.

Treść zgłoszenia

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w Świętochłowicach przy ul. Uroczysko.

Decyzja sprzeciwu

Brak sprzeciwu - Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia

Inwestor

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
ul. Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów

Adres inwestycji

Świętochłowice ul. Uroczysko
dz. nr: 1693/2, 649/46
jednostka ewidencyjna: 247601_1
obręb ewidencyjny: 247601_1.0002

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.11.1243.2019
14‑10‑2019 10:53:47

Numer sprawy

AGP.6743.11.1243.2019

Data zgłoszenia

11.10.2019 r.

Treść zgłoszenia

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu w Świętochłowicach przy ul. Wyzwolenia.

Decyzja sprzeciwu

Brak sprzeciwu - Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia

Inwestor

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Adres inwestycji

Świętochłowice ul. Uroczysko

dz. nr: 3155/5, 4184, 984/39

jednostka ewidencyjna: 247601_1

obręb ewidencyjny: 247601_1.0003

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.10.1241.2019
11‑10‑2019 11:59:40

Numer sprawy

AGP.6743.10.1241.2019

Data zgłoszenia

10.10.2019 r.

Treść zgłoszenia

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicy Uroczysko w Świętochłowicach w ramach zadania „Przebudowa gazociągu n/c wraz z przyłączami w Świętochłowicach ul. Korfantego – ul. Powstańców”.

Decyzja sprzeciwu

Zaświadczenie o braku sprzeciwu

Inwestor

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Adres inwestycji

Świętochłowice ul. Uroczysko

dz. nr: 681/54

jednostka ewidencyjna: 247601_1

obręb ewidencyjny: 247601_1.0002

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie robót AGP.6743.9.828.2019
26‑06‑2019 10:09:25

Numer sprawy

AGP.6743.9.828.2019

Data zgłoszenia

25.06.2019 r.

Treść zgłoszenia

Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem do myjni samochodowej  w Świętochłowicach przy ul. Karpackiej

Decyzja sprzeciwu

Zaświadczenie o braku sprzeciwu

Inwestor

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Adres inwestycji

Świętochłowice ul. Karpacka

dz. nr: 2800/298, 3107/1, 3106, 3107/2

jednostka ewidencyjna: 247601_1

obręb ewidencyjny: 247601_1.0001

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 58 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Monika Chudy , w dniu:  15‑07‑2015 09:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  15‑07‑2015 09:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2020 08:20:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie