Kierowanie do kształcenia specjalnego


Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje zespół działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 1.

Zespoły orzekają na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka).
 

  1. Wniosek o wydanie orzeczenia kierowany do dyrektora poradni powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia-również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza,
  2. imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania
  3. określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia
  4. uzasadnienie wniosku
  5. podpis wnioskodawcy
 

Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o posiedzeniu zespołu.

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prezydent zapewnia dziecku formę kształcenia wskazaną w orzeczeniu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie.

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka po otrzymaniu orzeczenia zgłaszają się do Miejskiego Zarządu Oświaty przy ul. Bytomskiej 8, w celu wypełnienia wniosku o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego:

Informacja wytworzona przez:
Wydział Edukacji , w dniu:  07‑01‑2010 15:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  07‑01‑2010 15:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑12‑2015 08:56:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie