Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w II półroczu roku szkolnego 2014/2015


Piktogram

Urząd Miasta w Świętochłowicach informuje, iż Gmina Świętochłowice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. "zieloną szkołę" w roku szkolnym 2014/2015.

Koszt całkowity zadania wyniósł: 266.742,00 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach 94.990,00 zł

Pozostałe źródła finansowania:

(wpłaty adresatów zadania) 164.538,50 zł

(zakłady pracy) 7.213,50 zł

Liczba uczestników zadania 317 dzieci

W II półroczu roku szkolnego 2014/2015 w terminie od 4 marca 2015 roku do 15 czerwca 2015 roku uczniowie 8 świętochłowickich szkół uczestniczyli w wyjeździe śródrocznym na tzw. "zielone szkoły".

Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej Nr 1 wyjechali do ośrodka zlokalizowanego na terenie województwa śląskiego, a mianowicie do Porąbki. Natomiast uczniowie pozostałych szkół wyjechali poza województwo śląskie do miejscowości: Darłówko, Bukowiec Rowy. W trakcie dwutygodniowego pobytu dzieci realizowany był program profilaktyki zdrowotnej, edukacji przyrodniczej i ekologicznej oraz regionalnej edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Informacja wytworzona przez:
Wydział Edukacji , w dniu:  08‑09‑2010 19:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jakub Antończyk
email: we@swietochlowice.pl tel.:(032) 2453 138 fax: (032) 2453 129
, w dniu:  08‑09‑2010 19:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑07‑2015 08:01:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie