Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, ośrodków


Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci niepełnosprawnych:

 • realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorących udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

 • do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim biorących udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.


 

Uwagi:

 • Istnieje możliwość zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego organizowanego przez rodziców (opiekunów), które ustala się na podstawie aktualnych kosztów przewozu osób środkami komunikacji publicznej - szczegółowe zasady zostaną określone w umowie zawartej między Prezydentem Miasta a rodzicami lub opiekunami dziecka.

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.


 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek rodzica (prawnego opiekuna) o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka (do pobrania poniżej),

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

 • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,

 • skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce lub potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola, szkoły lub ośrodka.


 

Złożenie wniosku o zorganizowanie dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej lub dofinansowanie dowozu przysługuje:

 • rodzicom dziecka,

 • prawnym opiekunom.

Wniosek składa się w Miekskim Zarządzie Oświaty w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8.

Wszelkie informacje na temat dowozu dziecka niepełnosprawnego można uzyskać w Wydziale Edukacji pod nr tel. 32 24-53-129.

 

Podstawa prawna:

Art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz.2572 z późniejszymi zmianami)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Wydział Edukacji , w dniu:  31‑05‑2011 13:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jakub Antończyk
email: we@swietochlowice.pl tel.:(032) 2453 138 fax: (032) 2453 129
, w dniu:  31‑05‑2011 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2016 09:42:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie