Urząd Stanu Cywilnego


 

Informacja o obowiązujących opłatach skarbowych

i opłacie dodatkowej

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej tj. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 180)

 • od sporządzenia aktu małżeństwa - 84 zł
 • za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC - 1000 zł - opłata dodatkowa
 • od sporządzenia odpisu aktu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33 zł
 • za wydanie odpisu zupełnego po umiejscowieniu zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego  - 50 zł
 • za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu danych - 39 zł
 • za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu brakujących danych - 39 zł
 • za wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu aktu stanu cywilnego - 39 zł
 • od sporządzenia odpisu skróconego, wielojęzycznego aktu stanu cywilnego - 22 zł
 • od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - 38 zł
 • od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł
 • za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - 38 zł
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu - 39 zł
 • od pełnomocnictwa - 17 zł
 • inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego - 11 zł
 • za wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37 zł
 • od wielojęzycznego standardowego formularza  - 17 zł - opłata dodatkowa

Konto bankowe dla opłat skarbowych

numer konta bankowego przelew krajowy:

08 1020 2313 0000 3802 0574 5635

dla osób wpłacających z zagranicy:

PL 08 1020 2313 0000 3802 0574 5635 SWIFT/IBANPKOPLPW

Potwierdzenie uiszczonej opłaty należy dostarczyć osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego lub przesłać na adres e-mail: oplatausc@swietochlowice.pl

 

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego w sposób automatyczny

Dzięki tej usłudze każdy, kto posiada profil zaufany na platformie e-PUAP może wnioskować online o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Dokument zostanie wygenerowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie przesłany na skrzynkę wnioskującego. Jeżeli aktu nie ma w elektronicznym rejestrze, system automatycznie umożliwi wybranie sposobu odbioru odpisu: osobiście, pocztą tradycyjną bądź na skrzynkę e-PUAP. Jeżeli akt jest wprowadzony do elektronicznego rejestru można go otrzymać automatycznie w wersji elektronicznej w ciągu kilku minut.

.

Wydanie dokumentu od ręki jest możliwe przy spełnieniu trzech warunków:

 • odpis aktu, o który wnioskujesz, musi dotyczyć Ciebie, Twoich dzieci, małżonka lub rodziców,
 • system - w trakcie wypełniania wniosku - musi potwierdzić, że możliwe jest automatyczne wydanie odpisu
 • płatności za odpis dokonaj online.

Co zrobić, aby uzyskać odpis w wersji elektronicznej?

Najpierw załóż profil zaufany, potem zaloguj się do konta Mój GOV, a następnie wybierz e-usługę „Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)” Wypełniając elektroniczny formularz zaznacz, aby dokument został wysłany na skrzynkę Mój GOV.

WAŻNE! Uzyskany w ten sposób odpis, będzie miał moc prawną tylko w wersji elektronicznej. Nie należy go drukować, tylko przekazywać w otrzymanej postaci. Wydruk nie ma mocy prawnej. Automatyczny odpis będzie zawierał podpis kwalifikowany potwierdzający autentyczność odpisu.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
162KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
152KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Dembińska
email: m.dembinska@swietochlowice.pl tel.:ahadas
, w dniu:  30‑07‑2012 10:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  30‑07‑2012 10:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2023 09:21:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie