Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej


 
 

RODO - klauzula informacyjna

 

Pozwolenie na budowę   OPIS PROCEDURY

AGP_PB-1 - Wniosek o pozwolenie na budowę wniosek
e-budownictwo
AGP_PB-5 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane druk
e-budownictwo

 

Pozwolenie na rozbiórkę   OPIS PROCEDURY

AGP_PB-3 - Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę wniosek
e-budownictwo

 

Zmiana pozwolenia na budowę   OPIS PROCEDURY

AGP_PB-7 - Wniosek o zmianę pozwolenie na budowę wniosek
e-budownictwo
AGP_PB-5 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane druk
e-budownictwo

 

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę   OPIS PROCEDURY

AGP_PB-9 - Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

wniosek
e-budownictwo

AGP_PB-5 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

druk
e-budownictwo

Oświadczenie o przyjęciu pozwolenia

druk_doc / druk_pdf

Zgoda na przeniesienie pozwolenia

wniosek_doc / wniosek_pdf

 

Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

AGP_PB-8 - Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego wniosek
e-budownictwo
AGP_PB-5 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane druk
e-budownictwo

 

Zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych
innych niż: budowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, rozbiórka
oraz
zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częsci,
OPIS PROCEDURY - Zgłoszenie z projektem budowlanym (instalacje gazowe)
OPIS PROCEDURY - Zgłoszenie bez projektu budowlanego

AGP_PB-2 - Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

wniosek
e-budownictwo

AGP_PB-5 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

druk
e-budownictwo

 

Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
OPIS PROCEDURY - Zgłoszenie z projektem budowlanym

AGP_PB-2a - Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wniosek 
e-budownictwo
AGP_PB-5 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane druk
e-budownictwo

 

Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego do 70 m2
OPIS PROCEDURY - Zgłoszenie z projektem budowlanym

AGP_PB-2a - Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wniosek 
e-budownictwo
AGP_PB-5 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane druk
e-budownictwo

 

Zgłoszenie rozbiórki   OPIS PROCEDURY

AGP_PB-4 - Zgłoszenie rozbiórki wniosek
e-budownictwo

 

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części   OPIS PROCEDURY

AGP_PB-18 - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wniosek
e-budownictwo
AGP_PB-5 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

druk
e-budownictwo

 

Przeniesienie praw i obowiązków wynikajacych ze zgłoszenia   OPIS PROCEDURY

AGP_PB-11 - Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikajacych ze zgłoszenia

wniosek
e-budownictwo

AGP_PB-5 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

druk
e-budownictwo

Oświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót

druk_doc / druk_pdf

Zgoda na przeniesienie zgłoszenia robót

druk_doc / druk_pdf

 

Warunki zabudowy / lokalizacja inwestycji celu publicznego
OPIS PROCEDURY - Warunki zabudowy, OPIS PROCEDURY - Zmiana warunków zabudowy
OPIS PROCEDURY - Lokalizacja inwestycji celu publicznego

AGP/20 - Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego wniosek

 

Przeniesienie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego   OPIS PROCEDURY

AGP/21 - Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego wniosek
Oświadczenie o przyjęciu warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego druk_doc / druk_pdf
Zgoda na przeniesienie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego druk_doc / druk_pdf

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / studium

AGP - Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego
(od 28.11.2023 r.)
pismo
e-budownictwo
AGP/23 - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium
OPIS PROCEDURY - Wypis i wyrys z mpzp
OPIS PROCEDURY - Wypis i wyrys ze studium
wniosek_doc / wniosek_pdf
AGP/24 - Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania terenu oraz o ochronie konserwatorskiej w związku z planowaną wycinką drzew wniosek_doc / wniosek_pdf
AGP/25 - Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz z podaniem informacji o przeznaczeniu do zalesienia wniosek_doc / wniosek_pdf

 

Zabytki

AGP/25 - Zaświadczenie o ustaleniu ochrony zabytku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wniosek_doc / wniosek_pdf

 

Samodzielność lokalu   OPIS PROCEDURY

AGP/26 - Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego / użytkowego wniosek_doc / wniosek_pdf

 

Zrzeczenie się odwołania od decyzji

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - dla osób fizycznych druk_doc / druk_pdf
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - dla pełnomocnika druk_doc / druk_pdf
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - dla Wspólnot Mieszkaniowych druk_doc / druk_pdf
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - dla organizacji i firm ujętych KRS druk_doc / druk_pdf

 

Pozostałe

AGP_PB-14 - Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
OPIS PROCEDURY
wniosek
e-budownictwo
AGP_PB-6- Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeni projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
OPIS PROCEDURY
wniosek
e-budownictwo
AGP/27 - Zaświadczenie potwierdzające wydanie pozwolenia wniosek_doc / wniosek_pdf

Informacja uzupełniająca do formularzy:
PB-1, PB-2, PB-3, PB-4, PB-5, PB-6, PB-7, PB-8, PB-9, PB-11, PB-13, PB-14, PB-18

druk_doc / druk_pdf
Oświadczenie o uzupełnieniu braków druk_doc / druk_pdf
Oświadczenie strony postępowania na podstawie art. 75 Kpa

druk_doc / druk_pdf

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wniosek_doc / wniosek_pdf
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Pielok
email: k.pielok@swietochlowice.pl
, w dniu:  30‑07‑2012 10:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  30‑07‑2012 10:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2024 13:35:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie