Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej


https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/attachment/300x250.png    E-BUDOWNICTWO   

 

RODO - klauzula informacyjna

 

Pozwolenie na budowę

AGP/B1 - Wniosek o pozwolenie na budowę wniosek_doc / wniosek_pdf
e-budownictwo
AGP/B3 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane druk_doc / druk_pdf
e-budownictwo
AGP/B4 - Informacja uzupełniająca do wniosku / oświadczenia

druk_doc / druk_pdf

 

Pozwolenie na rozbiórkę

AGP/B1 - Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę wniosek_doc / wniosek_pdf
e-budownictwo
AGP/B4 - Informacja uzupełniająca do wniosku druk_doc / druk_pdf

 

Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

AGP/B2 - Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wniosek ważny do 05.07.2021 r.) wniosek_doc / wniosek_pdf
AGP_PB-2a - Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wniosek ważny od 05.07.2021 r.) wniosek 
e-budownictwo
AGP/B3 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane druk_doc / druk_pdf
e-budownictwo
AGP/B4 - Informacja uzupełniająca do zgłoszenia / oświadczenia

druk_doc / druk_pdf

 

Zgłoszenie rozbiórki

AGP_PB-4 - Zgłoszenie rozbiórki wniosek
e-budownictwo

 

Zgłoszenie zmiany sposbobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

AGP_PB-18 - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wniosek
e-budownictwo
AGP/B3 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

druk_doc / druk_pdf
e-budownictwo

AGP/B4 - Informacja uzupełniająca do oświadczenia

druk_doc / druk_pdf

 

Zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych
innych niż: budowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
rozbiórka, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częsci,

AGP_PB-2 - Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

wniosek
e-budownictwo

AGP/B3 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

druk_doc / druk_pdf
e-budownictwo

 

Oświadczenie w sprawie wymiany lub montażu kotła gazowego

* należy wypełnić, gdy planowana wymiana lub montaż kotła gazowego nie wymaga przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej

druk_doc / druk_pdf

 

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

AGP/8 - Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

wniosek_doc / wniosek_pdf
e-budownictwo

AGP/B3 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

druk_doc / druk_pdf
e-budownictwo

Oświadczenie o przyjęciu pozwolenia

druk_doc / druk_pdf

Zgoda na przeniesienie pozwolenia

wniosek_doc / wniosek_pdf

 

Przeniesienie praw i obowiązków wynikajacych ze zgłoszenia

AGP/8 - Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikajacych ze zgłoszenia

wniosek_doc / wniosek_pdf
e-budownictwo

AGP/B3 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

druk_doc / druk_pdf
e-budownictwo

Oświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót

druk_doc / druk_pdf

Zgoda na przeniesienie zgłoszenia robót

druk_doc / druk_pdf

 

Warunki zabudowy / lokalizacja inwestycji celu publicznego

AGP/6 - Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego wniosek_doc / wniosek_pdf

 

Przeniesienie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

AGP/7 - Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego wniosek_doc / wniosek_pdf
Oświadczenie o przyjęciu warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego druk_doc / druk_pdf
Zgoda na przeniesienie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego druk_doc / druk_pdf

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / studium

AGP/11 - Zaświadczenie / Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium wniosek_doc / wniosek_pdf
AGP/12 - Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania terenu oraz o ochronie konserwatorskiej w związku z planowaną wycinką drzew wniosek_doc / wniosek_pdf
AGP/13 - Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wniosek_doc / wniosek_pdf
e-budownictwo

 

Rewitalizacja

KOMUNIKAT dot. rewitalizacji komunikat
AGP/14 - Zaświadczenie o obszarze rewitalizacji wniosek_doc / wniosek_pdf

 

Samodzielność lokalu

AGP/10 - Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego / użytkowego wniosek_doc / wniosek_pdf

 

Zrzeczenie się odwołania od decyzji

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - dla osób fizycznych druk_doc / druk_pdf
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - dla pełnomocnika druk_doc / druk_pdf
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - dla Wspólnot Mieszkaniowych druk_doc / druk_pdf
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - dla organizacji i firm ujętych KRS druk_doc / druk_pdf

 

Pozostałe

AGP_PB-14 - Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości wniosek
e-budownictwo
AGP/5 - Zaświadczenie potwierdzające wydanie pozwolenia wniosek_doc / wniosek_pdf
Oświadczenie o uzupełnieniu braków druk_doc / druk_pdf
Oświadczenie strony postępowania na podstawie art. 75 Kpa

druk_doc / druk_pdf

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wniosek_doc / wniosek_pdf

 

Informacja wytworzona przez:
katarzyna Pielok , w dniu:  30‑07‑2012 10:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  30‑07‑2012 10:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑04‑2021 10:17:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie