Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo-sieciowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), a także kosztorysów inwestorskich, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiających wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych, na potrzeby realizacji Projektu partnerskiego pt. Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Mijanka” w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
352KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
423KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
437KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
267KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
164KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc SIWZ
25‑04‑2018 11:02:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
360KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
275KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

załącznik nr 2 - koncepcja programowo-przestrzenna budowy układu komunikacyjnego i zagospodarowania przestrzeni Centrum Przesiadkowego „Mijanka” w Świętochłowicach

25‑04‑2018 10:59:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
15,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Szymczyk tel.:(32) 3491 851 fax: ahadas , w dniu:  25‑04‑2018 10:25:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Szymczyk tel.:(32) 3491 851 fax: ahadas , w dniu:  25‑04‑2018 10:25:36
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2018 15:38:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie