Pozostałe


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
366KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 21 listopada br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Z mamą zawsze się uda" Fundacji Boże Miłosierdzie w Świętochłowicach.

14‑11‑2019 09:07:53
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 15 lipca br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Aktywny wypoczynek w formie sportowej dzieci i młodziezy ze Świetochłowic w okresie wakacji letnich" realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO.

08‑07‑2020 11:34:54
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Kulturalnego Piaśniki

01‑12‑2020 11:44:54

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 8 grudnia br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Zakup kolumn nagłaśniających na potrzeby realizacji koncertów Chóru Ex Animo” przygotowanej przez Stowarzyszenie Kulturalne Piaśniki.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Forma zgłaszania uwag:
- korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
- osobiście w siedzibie Urzędu.
Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego

09‑12‑2020 07:59:16

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 16 grudnia br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Gryfny Patrol, wsparcie działań przeciwko pandemii COVID-19 w Świętochłowicach” przygotowanej przez Stowarzyszenie Śląskie Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu CEZAR

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Forma zgłaszania uwag:
- korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
- osobiście w siedzibie Urzędu.
Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego Fundacji Wolne Miejsce.

15‑03‑2021 11:40:56

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 22 marca br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych z dowozem” przygotowanej przez Fundację Wolne Miejsce.  

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

– w Biuletynie Informacji Publicznej;

– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Forma zgłaszania uwag:
– korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
–  do skrzynki podawczej zlokalizowanej przed wejściem do Urzędu Miejskiego.

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – tytuł zadania “Aktywny wypoczynek w formie sportowej dzieci i młodzieży ze Świętochłowic w okresie wakacji letnich”.

07‑06‑2021 10:16:31
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

19‑08‑2021 10:11:34
Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 26.08 br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Sieć Życia” przygotowanej przez Stowarzyszenie Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej  Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:  - w Biuletynie Informacji Publicznej;  - w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;  - na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.  Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.  Forma zgłaszania uwag*:  - korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice  - osobiście, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. Katowicka 54.  * Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym "3 Śląskie Manewry ASG i 2 Rodzinny Piknik Militarny".

01‑09‑2021 14:57:39
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: Przeprowadzenie monitoringu narażenia na ołów dzieci miasta Świętochłowice (dzielnica Lipiny Śląskie) wraz z niezbędnymi działaniami pomocowymi oraz edukacyjnymi

06‑09‑2021 11:42:12

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 13.09 br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “.Przeprowadzenie monitoringu narażenia na ołów dzieci miasta Świętochłowice (dzielnica Lipiny Śląskie) wraz z niezbędnymi działaniami pomocowymi oraz edukacyjnymi.” przygotowanej przez Fundację na rzecz dzieci " Miasteczko Śląskie"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

- w Biuletynie Informacji Publicznej;

- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Forma zgłaszania uwag*:

- korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

- osobiście, w Kancelarii Ogólnej Urzedu Miejskiego, ul. Katowicka 54.

* Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 976 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 98
Informacja wytworzona przez:
Izabela Gorzawska
email: gn@swietochlowice.pl tel.:(032) 3491 881 fax: (032) 3491 880
, w dniu:  04‑01‑2010 15:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  04‑01‑2010 15:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2022 12:33:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie