2016 rok


Plik pdf Uchwała nr XXX/271/16 z dnia 29.12.2016 r.
02‑01‑2017 13:30:37
Uchwała nr XXX/271/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2017 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXX/270/16 z dnia 29.12.2016 r.
02‑01‑2017 13:29:04
Uchwała nr XXX/270/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXX/269/16 z dnia 29.12.2016 r.
02‑01‑2017 13:27:20
Uchwała nr XXX/269/16 z dnia 29.12.2016 r.w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
765KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXX/268/16 z dnia 29.12.2016 r.
02‑01‑2017 13:25:00
Uchwała nr XXX/268/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
489KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXX/267/16 z dnia 29.12.2016 r.
02‑01‑2017 13:22:47
Uchwała nr XXX/267/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXX/266/16 z dnia 29.12.2016 r.
02‑01‑2017 13:21:21
Uchwała nr XXX/266/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXX/265/16 z dnia 29.12.2016 r.
02‑01‑2017 13:19:38
Uchwała nr XXX/265/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
941KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXX/264/16 z dnia 29.12.2016 r.
02‑01‑2017 13:17:48
Uchwała nr XXX/264/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Świętochłowice przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Świętochłowice do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięciaz Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka Odpadami, Typ projektu 2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadamiz wyłączeniem instalacji termicznego przekształcania odpadów.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
638KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXX/263/16 z dnia 29.12.2016 r.
02‑01‑2017 13:15:45
Uchwała nr XXX/263/16 z dnia 29.12.2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska, zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/266/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2012 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Sla. z 2012 r., poz. 3645 z dnia 10 września 2012 r.,w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem Uc24.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXX/262/16 z dnia 29.12.2016 r.
02‑01‑2017 13:13:45
Uchwała nr XXX/262/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016-2030.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 95 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Barbara Skawińska tel.:32 3491 848 , w dniu:  02‑02‑2016 11:08:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Barbara Skawińska tel.:32 3491 848 , w dniu:  02‑02‑2016 11:08:47
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2017 13:32:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie