2017 rok


Plik pdf Uchwała nr XLV/378/17 z dnia 19.12.2017 r.
21‑12‑2017 11:13:19
Uchwała nr XLV/378/17 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej

w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017 – 2030.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLV/377/17 z dnia 19.12.2017 r.
21‑12‑2017 11:10:36
Uchwała nr XLV/377/17 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej

w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2017 rok.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7312

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLV/376/17 z dnia 19.12.2017 r.
21‑12‑2017 11:08:53
Uchwała nr XLV/376/17 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2018.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLV/375/17 z dnia 19.12.2017 r.
21‑12‑2017 11:05:22
Uchwała nr XLV/375/17 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLV/374/17 z dnia 19.12.2017 r.
21‑12‑2017 11:03:14

Uchwała nr XLV/374/17 z dnia 19.12.2017 r. - rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=107

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
14,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLV/373/17 z dnia 19.12.2017 r.
21‑12‑2017 11:01:48

Uchwała nr XLV/373/17 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7311

 

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.85.2018 z dnia 23 lutego 2018 r. uchwałę unieważniono.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLV/372/17 z dnia 19.12.2017 r.
21‑12‑2017 11:00:05
Uchwała nr XLV/372/17 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na naruszenie uprawnień nauczyciela przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Szkolnej 17 w Świętochłowicach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
492KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLV/371/17 z dnia 19.12.2017 r.
21‑12‑2017 10:57:27
Uchwała nr XLV/371/17 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinasowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.
 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
495KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLV/370/17 z dnia 19.12.2017 r.
21‑12‑2017 10:56:08
Uchwała nr XLV/370/17 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XLV/369/17 z dnia 19.12.2017 r.
21‑12‑2017 10:54:06

Uchwała nr XLV/369/17 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7310

Wyrokiem nr Sygn. akt II SA/Gl 771/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 października 2020 r.  uchwałę unieważniono w całości.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 107 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  13‑01‑2017 07:18:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Barbara Skawińska tel.:32 3491 848 , w dniu:  13‑01‑2017 07:18:33
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2017 09:29:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie