2022 rok


Plik pdf Uchwała LXIV/505/22 z 18.11.2022 r.
21‑11‑2022 12:18:09

Uchwała LXIV/505/22 z 18.11.2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami na terenie Miasta Świętochłowice.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=7421

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
240KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXIV/504/22 z 18.11.2022 r.
21‑11‑2022 12:16:32

Uchwała LXIV/504/22 z 18.11.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice".

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=7420

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
382KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXIV/503/22 z 18.11.2022 r.
21‑11‑2022 12:15:45
Uchwała LXIV/503/22 z 18.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/435/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2022.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
501KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXIV/502/22 z 18.11.2022 r.
21‑11‑2022 12:13:25

Uchwała LXIV/502/22 z 18.11.2022 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=7419

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXIV/501/22 z 18.11.2022 r.
21‑11‑2022 12:12:27
Uchwała LXIV/501/22 z 18.11.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXIV/500/22 z 18.11.2022 r.
21‑11‑2022 12:11:27

Uchwała LXIV/500/22 z 18.11.2022 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Miasta Świętochłowice.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=7418

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
764KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXIV/499/22 z 18.11.2022 r.
21‑11‑2022 12:10:57

Uchwała LXIV/499/22 z 18.11.2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=7417

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
836KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXIV/498/22 z 18.11.2022 r.
21‑11‑2022 12:10:12

Uchwała LXIV/498/22 z 18.11.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=7416

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXIV/497/22 z 18.11.2022 r.
21‑11‑2022 12:05:52
Uchwała LXIV/497/22 z 18.11.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/410/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 – 2040.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXIII/496/22 z 27.10.2022 r.
02‑11‑2022 07:51:43

Uchwała LXIII/496/22 z 27.10.2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XV/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6876

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 95 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  28‑01‑2022 11:00:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  28‑01‑2022 11:00:40
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2022 12:18:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie