2024 rok


Plik pdf Uchwała III/27/24 z 20.06.2024 r.
25‑06‑2024 11:08:40
Uchwała III/27/24 z 20.06.2024 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2024 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała III/26/24 z 20.06.2024 r.
25‑06‑2024 11:08:15
Uchwała III/26/24 z 20.06.2024 r. w sprawie oddelegowania radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
345KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała III/25/24 z 20.06.2024 r.
25‑06‑2024 11:07:49

Uchwała III/25/24 z 20.06.2024 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Świętochłowice.

https://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2024&poz=4594

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
462KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała III/24/24 z 20.06.2024 r.
25‑06‑2024 11:07:18

Uchwała III/24/24 z 20.06.2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Miasta Świętochłowice.

https://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2024&poz=4593

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała III/23/24 z 20.06.2024 r.
25‑06‑2024 11:06:46
Uchwała III/23/24 z 20.06.2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ-południe
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Świdra
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta
7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
823KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała III/22/24 z 20.06.2024 r.
25‑06‑2024 11:06:20
Uchwała III/22/24 z 20.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIII/646/24 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, przy ul. Biskupa Teodora Kubiny 10”, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
537KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała III/21/24 z 20.06.2024 r.
25‑06‑2024 11:05:40
Uchwała III/21/24 z 20.06.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy rzeźbach ołtarza kaplicy szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
670KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała III/20/24 z 20.06.2024 r.
25‑06‑2024 11:04:46
Uchwała III/20/24 z 20.06.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu nieruchomości położonych w Świętochłowicach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała III/19/24 z 20.06.2024 r.
25‑06‑2024 11:03:27
Uchwała III/19/24 z 20.06.2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Świętochłowice na lata 2024-2026 z perspektywą do roku 2030”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała III/18/24 z 20.06.2024 r.
25‑06‑2024 11:02:50

Uchwała III/18/24 z 20.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały XLVII/393/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

https://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2024&poz=4592

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
404KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 46 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  17‑01‑2024 08:11:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  17‑01‑2024 08:11:57
Data ostatniej aktualizacji:
25‑06‑2024 11:09:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie