2024 rok


Plik pdf Uchwała LXXXIV/649/24 z 11.04.2024 r.
12‑04‑2024 08:09:53
Uchwała LXXXIV/649/24 z 11.04.2024 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2024.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
584KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXXIII/648/24 z 29.02.2024 r.
04‑03‑2024 12:15:38
Uchwała LXXXIII/648/24 z 29.02.2024 r. w sprawie wyborów uzupełniających na ławników na kadencję 2024-2027.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
440KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXXIII/647/24 z 29.02.2024 r.
04‑03‑2024 12:15:01
Uchwała LXXXIII/647/24 z 29.02.2024 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętochłowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
22,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXXIII/646/24 z 29.02.2024 r.
04‑03‑2024 12:14:25
Uchwała LXXXIII/646/24 z 29.02.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, przy ul. Biskupa Teodora Kubiny 10”, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
861KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXXIII/645/24 z 29.02.2024 r.
04‑03‑2024 12:13:50

Uchwała LXXXIII/645/24 z 29.02.2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świętochłowice w 2024 r.

https://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2024&poz=2058

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXXIII/644/24 z 29.02.2024 r.
04‑03‑2024 12:13:12

Uchwała LXXXIII/644/24 z 29.02.2024 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice.

https://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2024&poz=2057

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXXIII/643/24 z 29.02.2024 r.
04‑03‑2024 12:12:32

Uchwała LXXXIII/643/24 z 29.02.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok.

https://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2024&poz=2056

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXXIII/642/24 z 29.02.2024 r.
04‑03‑2024 12:11:39
Uchwała LXXXIII/642/24 z 29.02.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXX/626/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2024 – 2043.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXXIII/641/24 z 29.02.2024 r.
04‑03‑2024 12:11:01
Uchwała LXXXIII/641/24 z 29.02.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/392/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczkiz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicachna dofinasowanie realizacji zadania pn. ”Poprawa Jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności" zmienionej UchwałąNr LXVIII/527/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 lutego 2023 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
663KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXXIII/640/24 z 29.02.2024 r.
04‑03‑2024 12:10:28
Uchwała LXXXIII/640/24 z 29.02.2024 r. w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Świętochłowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
248KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 20 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  17‑01‑2024 08:11:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  17‑01‑2024 08:11:57
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2024 08:10:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie