2011 rok


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc ZARZĄDZENIE NR 661/2011 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 16.11.2011 r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie: przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach oraz procesów związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków rachunku dochodów Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach w latach 2010 - 2011.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc ZARZĄDZENIE NR 8/11 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 18.01.2011 r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie: przeprowadzenia kontroli dotyczącej działalności w 2010 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, a w szczególności prawidłowości realizacji czynności w zakresie sprzedaży, dzierżawy, najmu nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Świętochłowice
i Skarbu Państwa oraz w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej i Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach z wykonanych w 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach kontroli.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 783/2011 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23.12.2011 r. w sprawie
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
przyznania dotacji na realizację w 2012 roku zadania własnego Gminy pn. "Tworzenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zarządzenie Nr 754/2011 Prezydenta Miasta Świętochłowice wykonującego zadania z zakresu admninistracji rządowej z dnia 13.12.2011 r. w sprawie
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa stanowiacej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 947/174 położonej w Świętochłowicach przy skrzyżowaniu
ul. Bytomskiej z ul. Kolonia Zygmunt m. Bytompołożonej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zarządzenie Nr 784/2011 z dnia 28.12.2011r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zarządzenie Nr 779/2011 z dnia 22.12.2011 r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ułamkowych części gruntu położonego w Świętochłowicach przy ul. Ślęzan przeznaczonego pod budowę 35 garaży
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 763/2011 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.12.2011 r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia wstępnej i merytorycznej selekcji kandydatów w procedurze naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
394KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 320 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 32
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Konicka tel.:032 3491 846 , w dniu:  21‑12‑2010 13:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2011 12:21:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive