Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.


Podmiot

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach
Sp. z o.o.

Adres

41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 76

Tel/fax

-
e-mail -

Nr KRS


0000704237

Kapitał zakładowy


7 127 000,00 zł

Ogólna liczba udziałów/akcji


142 540

Liczba udziałów/akcji gminy w Spółce


1

Wartość udziałów/akcji gminy w Spółce


50 zł

% udziału Gminy w Spółce


0,0007%

Zarząd

Jacek Kamiński - Członek Zarządu
Rada Nadzorcza

Janusz Dubiel

Wojciech Nitwinko

Damian Łączyński

Przedmiot działalności spółki

- gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

- działalność usługowa związana z leśnictwem

- pozyskiwanie drewna

- produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon

- naprawa i konserwacja maszyn

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

- zbieranie odpadów niebezpiecznych

- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

- odzysk surowców z materiałów segregowanych

- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

- roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

- roboty związane z budową dróg i autostrad

- roboty zw. z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

- roboty związane z budową mostów i tuneli

- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych

- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie  indziej niesklasyfikowane

- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

- przygotowanie terenu pod budowę

- wykonywanie instalacji elektrycznych

- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

- tynkowanie

- zakładanie stolarki budowlanej

- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

- malowanie i szklenie

- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

- sprzedaż detaliczna części akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

- sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

- transport drogowy towarów

- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

- pozostała usługowa działalność gastronomiczna

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku
w budynkach

- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

- specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

- pozostałe sprzątanie

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

- działalność wspomagająca edukację

- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

- pozostała działalność związana ze sportem

- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

- pogrzeby i działalność pokrewna

- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

   
   

Uchwały Zgromadzenia Wspólników MPUK w Świętochłowicach Sp. z o.o.

19‑01‑2018 10:51:39

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz organu nadzorczego.

Dokumenty:
Plik pdf zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.pdf
19‑01‑2018 11:05:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.pdf
19‑01‑2018 11:05:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Lucyna Cylok tel.:32 3491 942 fax: ahadas , w dniu:  04‑10‑2012 09:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  04‑10‑2012 09:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑07‑2024 11:31:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie