Śląska Telewizja Miejska Sp. z o.o.


Podmiot

Śląska Telewizja Miejska Sp. z o.o.

Adres

41-600 Świętochłowice, ul. Bpa T. Kubiny 5

Tel/fax

Tel. (32) 245-11-11 Fax. (32) 245-11-11

e-mail

stm1@op.pl

Nr KRS

0000183408

Kapitał zakładowy

50.000 zł

Ogólna liczba udziałów/akcji

100

Liczba udziałów/akcji gminy w Spółce

20

Wartość udziałów/akcji gminy w Spółce

10.000 zł

% udziału Gminy w Spółce

20,00%

Zarząd

Grzegorz Mika - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Janusz Grobelka

Maciej Kaleta

Maciej Kunicki

Przedmiot działalności spółki

- wydawanie nagrań dźwiękowych,

- reprodukcja zapisanych nośników informacji,

- handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami,

- handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego,

- informatyka,

- reklama,

- działalność fotograficzna,

- działalność związana z organizacją targów i wystaw,

- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- działalność związana z filmem i przemysłem wideo,

- działalność radiowa i telewizyjna,

- działalność agencji informacyjnych,

- działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała.

   

Majątek i wynik finansowy na koniec 2019 r.

Suma bilansowa -  177 467,50 zł

Zysk netto -  6 504,01 zł

Majątek i wynik finansowy na koniec 2020 r.

Suma bilansowa -  209 999,76 zł

Zysk netto -  7 615,33 zł

Informacja wytworzona przez:
Patryk Achtelik
email: p.achtelik@radcy-prawni.com.pl
, w dniu:  04‑10‑2012 10:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Lucyna Cylok tel.:32 3491 942 fax: ahadas , w dniu:  04‑10‑2012 10:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2022 14:08:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie