Międzykomunalna Spółka Akcyjna 'Municipium'


Podmiot

Międzykomunalna Spółka Akcyjna "Municipium"

Adres

00-775 Warszawa, ul. Konduktorska 18/7

Tel/fax

Tel. (22) 242-80-27 Fax. (22) 858-84-37

e-mail

sekretariat@municipium.com.pl

Nr KRS

0000069503

Kapitał zakładowy

515.000 zł

Ogólna liczba udziałów/akcji

5150

Liczba udziałów/akcji gminy w Spółce

10

Wartość udziałów/akcji gminy w Spółce

1.000 zł

% udziału Gminy w Spółce

0,19%

Zarząd

Michał Król - Prezes Zarządu

Zdzisław Majewski - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Elżbieta Sobólska - Majewska

Andrzej Król

Janusz Król

Piotr Majewski

Przedmiot działalności spółki

- wydawanie książek,

- wydawanie gazet,

- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

- pozostała działalność wydawnicza,

- drukowanie gazet,

- pozostałe drukowanie,

- działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

- introligatorstwo i podobne usługi,

- reprodukcja zapisanych nośników informacji,

- sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub

Internet,

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

- działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

- działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem

telekomunikacji satelitarnej,

- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

- działalność związana z oprogramowaniem,

- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych,

- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność,

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych,

- działalność prawnicza,

- badanie rynku i opinii publicznej,

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,

- działalność agencji reklamowych,

- działalność fotograficzna,

- działalność związana z pakowaniem,

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2019 r.

Suma bilansowa - 1 362 907,47 zł

Zysk netto -  49 733,21 zł

Majątek i wynik finansowy na koniec 2020 r.

Suma bilansowa - 1 885 268,59 zł

Strata netto -  520 962,53 zł

Informacja wytworzona przez:
Patryk Achtelik
email: p.achtelik@radcy-prawni.com.pl
, w dniu:  04‑10‑2012 10:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Lucyna Cylok tel.:32 3491 942 fax: ahadas , w dniu:  04‑10‑2012 10:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2022 11:09:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie