Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.


Podmiot

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Adres

41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38

Tel/fax

Tel. (32) 245 50 41, Fax (32) 770 74 35

e-mail sekretariat.zoz@gmail.com

Nr KRS

0000426290

Kapitał zakładowy

53.587.000,00 zł

Ogólna liczba udziałów/akcji

53.589

Liczba udziałów/akcji gminy w Spółce

53.589

Wartość udziałów/akcji gminy w Spółce

53.589.000,00 zł

% udziału Gminy w Spółce

100%

Zarząd

Anita Przytocka - Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Renata Lemańska

Paweł Janas

Bartosz Nykiel

Przedmiot działalności spółki

- działalność szpitali,

- praktyka lekarska ogólna,

- praktyka lekarska specjalistyczna,

- praktyka lekarska dentystyczna,

- działalność fizjoterapeutyczna,

- działalność pogotowia ratunkowego,

- praktyka pielęgniarek i położnych,

- pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,

- pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

- transport drogowy towarów,

- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

- wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego
i domowego,

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

- badanie rynku i opinii publicznej,

- pozostałe badania i analizy techniczne,

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

- działalność wspomagająca edukację,

- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych,

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

- zbieranie odpadów niebezpiecznych,

- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

- pozostała działalność związana ze sportem,

- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

- działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- hotele i podobne zakwaterowania,

- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

- działalność paramedyczna,

- pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

- opieka dzienna nad dziećmi,

- tynkowanie,

- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

- malowanie i szklenie,

- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,

- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

- pozostałe zakwaterowanie,

- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

- wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.

   
 

 

 

 

 

Uchwały Zgromadzenia Wspólników ZOZ w Świętochłowicach Sp. z o.o.

04‑07‑2017 14:57:28
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz organu nadzorczego.
Dokumenty:
Plik pdf zasady kształtowania wynagrodzeń - Zarząd.pdf
03‑12‑2018 12:45:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zasady kształtowania wynagrodzeń RN.pdf
29‑03‑2024 09:40:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zmiana uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.pdf
29‑03‑2024 09:42:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Lucyna Cylok tel.:32 3491 942 fax: ahadas , w dniu:  04‑10‑2012 10:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Lucyna Cylok tel.:32 3491 942 fax: ahadas , w dniu:  04‑10‑2012 10:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑07‑2024 11:35:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie