Fundusz Górnośląski S.A.


Podmiot

Fundusz Górnośląski S.A.

Adres

40-086 Katowice, ul. Sokolska 8

Tel/fax

Tel. (32) 200-84-28 Fax. (32) 253-88-28

e-mail

fg@fundusz-silesia.pl

Nr KRS

0000042922

Kapitał zakładowy

131 567 320,00 zł

Ogólna liczba udziałów/akcji

13156732

Liczba udziałów/akcji gminy w Spółce

55

Wartość udziałów/akcji gminy w Spółce

550,00 zł

% udziału Gminy w Spółce

0,00042%

Zarząd

Prezes Zarządu - Józef Stępień

Wiceprezes Zarządu - Marcin Wilk

Wiceprezes Zarządu - Jacek Miketa

Rada Nadzorcza

Michał Wyciślik

Czesław Błażyca

Krzysztof Kic

Remigiusz Sołtys

Ewa Stefaniak-Pietrasz

Przedmiot działalności spółki

- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

- Działalność związana z oprogramowaniem

- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

- Działalność związana z zarządzeniem urządzeniami informatycznymi

- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych

- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność

- Działalność portali internetowych

- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

- Pozostałe pośrednictwo pieniężne

- Działalność holdingów finansowych

- Pozostałe formy udzielania kredytów

- Leasing finansowy

- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

- Kupno i sprzedaż na własny rachunek

- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

- Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe

- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania

- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

- Pozostałe badania i analizy techniczne

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych

- Badania rynku i opinii publicznej

- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

- Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

- Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów

- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

- Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

- Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

- Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

- Sprawy zagraniczne

- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

- Działalność wspomagająca edukację

- Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

- Działalność organizacji profesjonalnych

- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Majątek i wynik finansowy na koniec 2015 r.

Suma bilansowa -  216 151 903,08 zł

Zysk netto -  5 716 287,50 zł

Majątek i wynik finansowy na koniec 2016 r.

Suma bilansowa -  214 670 722,20 zł

Zysk netto -  752 084,13 zł

Informacja wytworzona przez:
Hanna Jancewicz - Burak
email: h.jancewicz@swietochlowice.pl tel.:(032) 3491 848 fax: (032) 3491 848
, w dniu:  04‑10‑2012 10:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Lucyna Cylok tel.:32 3491 942 fax: ahadas , w dniu:  04‑10‑2012 10:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑07‑2019 09:08:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie