Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.


Podmiot

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Adres

41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 26

Tel/fax

Tel. (32) 78-95-101 Fax. (32) 78-95-114

e-mail

sekretariat@sppt.pl

Nr KRS

0000214290

Kapitał zakładowy

23 389 000,00 zł

Ogólna liczba udziałów/akcji

23 389

Liczba udziałów/akcji gminy w Spółce

359

Wartość udziałów/akcji gminy w Spółce

359.000 zł

% udziału Gminy w Spółce

1,54%

Zarząd

Tomasz Leszczyński - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Andrzej Twardecki

Michał Wojcieszek

Tomasz COPP

Przedmiot działalności spółki

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

- demontaż wyrobów zużytych,

- odzysk surowców z materiałów segregowanych,

- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

- roboty związane z budową dróg i autostrad,

- roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

- roboty związane z budową mostów i tuneli,

- roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych,

- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

- przygotowanie terenu pod budowę,

- wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

- wykonywanie instalacji elektrycznych,

- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych,

- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

- tynkowanie,

- zakładanie stolarki budowlanej,

- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

- malowanie i szklenie,

- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

- pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

- pozostałe zakwaterowanie,

- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

- pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

- przygotowywanie i podawanie napojów,

- leasing finansowy,

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

- działalność prawnicza,

- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

- działalność firm centralnych (Head Offices) i Holdingów, z wyłączeniem

holdingów finansowych,

- stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja,

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,

- działalność w zakresie architektury,

- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

- pozostałe badania i analizy techniczne,

- działalność agencji reklamowych,

- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji,

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli,

- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

- działalność agentów turystycznych,

- działalność pośredników turystycznych,

- działalność organizatorów turystyki,

- działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

- działalność w zakresie informacji turystycznej,

- pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

- specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

- pozostałe sprzątanie,

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

- wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

- działalność centrów telefonicznych (Call Center),

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

- działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

- działalność organizacji profesjonalnych,

- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana,

- pozostałe pośrednictwo pieniężne,

- pozostałe formy udzielania kredytów,

- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

- produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,

- sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

 

Informacja wytworzona przez:
Jakub Bacia , w dniu:  04‑10‑2012 10:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Lucyna Cylok tel.:32 3491 942 fax: ahadas , w dniu:  04‑10‑2012 10:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2023 13:17:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie